Разградска филхармония "Проф. Димитър Ненов"

Разград е градът с най-стари традиции в симфоничното дело у нас, поддържани ревностно от разградската общественост
Разград е градът с най-стари традиции в симфоничното дело у нас, поддържани ревностно от разградската общественост

Разградският възрожденец академик Анание Явашов в своята монументална книга за Разград изброява имената на някои от участниците в основания през 1860 г. оркестър с брашовски цигулки и кларинет - Бърни Бърнев, Цанко Марков, Кънчо Жеков, Димитър Филков, Христо Чалгаджията и др. Не може да се отрече делото на Христофор Петров Чалгаджиев, който дълго време живее и получава музикално образование в Западна Европа, като най-вероятен създател на този оркестър. Първото писмено свидетелство за наличието на музиканти с "европейски свирки" в града е дописка от неизвестен кореспондент във в-к България от 25 юни 1862 г.

В музикалните традиции на Разград има принос делото на Алескей Шулговский (1863-1926), благодарение на когото през 1889 г. към читалище Развитие се създава оркестър от 17 млади музиканти, които развиват богата концертна дейност.

След малко прекъсване, през 1892 г. към читалището се основава струнен оркестър от Богдан Торчанов от около 25 музиканти. Закупени са нови инструменти. По-късно оркестърът се ръководи от учителя Добри Стоянов, а след известно прекъсване от неговия брат Максим Стоянов - учител по музика в гимназията.От читалищен през 1910 г., оркестърът преминава към основаното музикално дружество Железни струни. Доставят се инструменти от Чехия. Полагат се грижи за обучението на млади инструменталисти. Сред диригентите са били и капелмайсторите Тодор Попов и Трифон Сербезов (дядо на известния български цигулар Емил Камиларов) и студентът по музика в Русия Илия Бърнев, чието дело заслужава признание за музикалните постижения в традициите на Разград.

През 1922 г. Илия Бърнев (1888-1948) създава първия симфоничен оркестър в града. Не са запазени много свидетелства за първия концерт на разградския симфоничен оркестър, започнал с 40 оркестранти - граждани, войници и ученици от гимназията, чийто първи концертмайстор е Борис Дяков. Сред първия репертоар е увертюрата "Егмонт" от Л. Бетховен и Симфония № 8 (Недовършена) от Фр. Шуберт. С апостолското си дело учителят по музика Илия Бърнев издига музикалната култура на не едно поколение разградчани, както и за оформяне на млади музиканти. През 1925 г. съставът на оркестъра е вече пълен симфоничен - с обои, фаготи, тимпани и т.н. Свидетелство за това е статията на музикалния критик Иван Камбуров, който след посещението си в Разград, пише за това в столичния в-к Ек, препечатана и във в-к Разградско слово от 25 януари 1925 г.

На 6 април 1942 г., под диригентството на Илия Бърнев се изнася юбилеен концерт по случай 20- годишнината от основаването на симфоничния оркестър със състав от 55 музиканти, за което пише в-к Разградско слово от 23 април 1942 г., а в брой 712 от 1 юни се съобщава, че царят е наградил учителя Илия Бърнев с Орден за граждански заслуги V-та степен с корона, за неговата културно-просветна дейност и заслуги за повдигане музикалната култура в Разград. На 26 април 1943 г. е юбилейното честване, организирано по случай 25-годишната учителска и 30-годишната музикална дейност на Илия Бърнев. За заслугите му е удостоен посмъртно със званието “Почетен гражданин на град Разград”. А основаната през 1955 г. към читалище Развитие Детска музикална школа днес носи неговото име.

След 9 септември 1944 г. започва нов период в развитието на симфоничния оркестър, когато в Разград се завръща, след завършване на висшето си музикално образование, като капелмайстор-Стефан Вачев. На 17 април 1947 г. е тържественият концерт по случай 25-годишнината на оркестъра. В голяма статия на критика Иван Камбуров се посочва, че оркестърът заема едно от челните места между любителските оркестри в страната, че градове с два и три пъти повече население нямат такъв струнен състав от 10 първи и 8 втори цигулки, 5 виоли, 6 виолончели и 5 контрабаси, както и едно от рядко срещаните явления в страната - 8 жени оркестрантки, от които 2 контрабасистки. Така завършва любителския период на симфоничното дело в оркестъра.

Разградският симфоничен оркестър става държавен с щат от 45 члена, за което във в-к Разградско слово от 6 април 1947 г. е поместена поздравителна телеграма от разградския народен представител Бончо Митев. Диригент на оркестъра е Стефан Вачев, издържал по успех конкуренцията сред 9 кандидати.

Така считано от 1 август 1947 г, Разградският симфоничен оркестър става един от петте държавни симфонични оркестри в България, другите са в София, Пловдив, Варна и Бургас. На 25 октомври 1947 г. прозвучава първият концерт на най-младия държавен оркестър в страната. Започва активна канцертна дейност с богат репертоар и гостуващи музиканти - певци и изпълнители в много градове на региона и страната. Десетки диригенти на оркестъра дават своя професионален и творчески принос в развитието и утвърждаването му след Стефан Вачев, който остава ръководител на оркестъра до 1954 г., Никола Иванов, Николай Тонев, Давид Недялков, Димитър Русчев, Филип Ламбев, Иван Бакалов, Димитър Карагьозов, Събка Геновска, Асен Марков, Петър Швертнер, Аспарух Лисов.

На 1 октомври 1971 г своя първи концерт в Разград дирижира Георги Чемширов, учил цигулка при семейство Емил Камиларов и Дина Шнайдерман. От 1979 г той става главен диригент на оркестъра, а втори диригент е младият разградчанин Красен Иванов. С дейността на Георги Чемширов са свързани голяма част от успехите и утвърждаването на Разградския симфоничен оркестър в най-новия период от творческия му път. През този период в дейността на оркестъра се открива нова страница- провеждането на Музикалните дни "Димитър Ненов" от 1977 г., Тези музикални празници са посветени на видния български пианист, композитор и архитект, роден в Разград, професор Димитър Ненов (1902-1951). От 1995 г се провежда и Национален конкурс за млади пианисти "Димитър Ненов“, който се предшества от седем творчески срещи на младите пианисти. Родната къща на пианиста в Разград е превърната в музей с камерна концертна зала.

През 1964 г, заедно с още четири оркестъра в страната симфоничният оркестър в Разград е съкратен. Но делото му не загива. През 1967 и 1968 г., Стефан Вачев го възстановява отново като щатен духов оркестър към читалище Развитие и е негов диригент. От духов оркестърът става отново симфоничен и преминава към Община Разград като един от най-изявените културни институти. Принос в музикалното дело в града е новооснованият от диригента Вачев през м. октомври 1967 г. разградски младежки симфоничен оркестър, който е третият в страната след София и Русе.

През април 1992 г. в Разград се ражда филхармонично общество, а на 10 ноември същата година е възстановена Разградска филхармония, която през 2001 приема името "Проф. Димитър Ненов". През последните години филхармонията осъществява богата концертна дейност в страната, гостувания на изявени български и чуждестранни изпълнители, както и участия в Гърция, Турция, Швеция. С оркестъра концертират неведнъж изявените разградски цигулари Васко Иванов и Ваня Миланова, които разнасят музикалната слава на България по света.

Със званието "Почетен гражданин на град Разград” е удостоен главният художествен ръководител и диригент на Разградската филхармония - Георги Петров Чемширов на 27 януари 1997 г. А на 28 януари 1999 г. именитата разградска цигуларка-Ваня Йосифова Миланова е удостоена със същото почетно звание.

Адрес
7200 град Разград
ул. Бели Лом 36
084/ 661 412 - Ръководител
084/ 661 416 - Гл. Счетоводител
084/ 661 413 - Музиколог


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.