Важен кръстопът

До 1934 г. град Търговище се е наричал Ески Джумая. Разположен е сред Дунавската хълмиста низина, в северното подножие на Преславските възвишения, по двата бряга на река Врана. Без да блести с изключителни природни или климатични дадености, още от най-дълбока древност, районът е предпочитано място за обитаване на хората. Тук се пресичат важни пътища с военно и търговско значение, водещи от дунавските пристанища и вътрешността на равнината към Черно море и от Добруджа през Балкана за Тракия. Затова няма историческа епоха или култура, които да не са оставили тук своите следи. Проучванията на археолозите от историческия музей дават сигурни данни за трайно уседнал живот по тези места още по време на неолита.

Районът е осеян и с тракийски надгробни могили. При проучване на една от тях е открито Кралевското златно съкровище от ранноелинистичната епоха, когато тукашните земи са част от територията на голям гетски политически център.

Уникалната култова сцена от село Овчарово променя схващанията за духовния живот на праисторическите общества.

Голяма научна стойност имат и светилището на Аполон, гробницата до село Люблен и останките от римски вили и пътища.

Крепостите в търговишкия пролом и при Долна Кабда, както и няколкото базилики в региона са образци на византийското фортификационно и религиозно строителство.

В непосредствена близост е Велики Преслав - центърът на българската средновековна култура, за чието развитие допълнителни данни дават скалните манастири край село Крепча.Снежина Славчева


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.