Кралство Белгия

Страната има площ 30.53 хил. кв. км. Граничи (в км) с Нидерландия - 486, Германия - 162, Люксембург - 148, Франция - 620 и има брегова линия със Северно море - 66 км. Голяма част от територията е заета от равнина (Фландия и Кампина). На югозапад са Ардените с макс. вис. връх Ботранж - 694 м.

Климат - умерен, морски, със средна температура - януари - от -1 до 3 градуса Сº, юли - от 14 до 19 градуса Сº. Валежи - от 700 до 1500 мм. Главни реки - Шелда и Маас. Растителност - ливадна и широколистни гори (18 % от площта, главно в Ардените).

Население - 10 250 хил. жит. Гъстота - 336.1 жит. на кв. км. Естествен прираст 1.5. Средна продължителност на живота - мъже - 74 г., жени - 80 г.

Етнически състав - фламандци - 50.7 %, валонци - 39.1 %, немци - 1.0 % (общо местните народи са 90.8 % от населението), италианци - 2.9 %, французи - 1.2 %, мароканци - 1.1 %, испанци - 0.7 %, турци - 0.7 %, холандци - 0.6 %, други - 2.0 %.

Официален език - френски и фламандски. Двуезични са над 1.5 млн. души.

Конфесионален състав - християни - 95.2 % (от тях католици - 97.4 %, протестанти - 1.9 %, православни - 0.3 ", други - 0.4 %), мюсюлмани (сунити) - 3.2 %, юдаисти - 0.4 %, други - 1.2 %. Градско население - 97 %.

Столица - Брюксел (1 000 хил. ж.). По-големи градове във Фландрия - Антверпен (465 хил. ж.), Гент (240 хил. ж.), Брюге (116 хил. ж.), Лувен, във Валония - Лиеж (196 хил. ж.), Намюр (104 хил. ж.), Монс.

Административно деление - 10 провинции, разпределени в три региона: Фландрия - Западна Фландрия, Източна Фландрия, Лимбург, Антверпен и северната част на Брабант - 44.3 % от площта на страната и 57.9 % от населението; Валония - Ено, Намюр, Люксембург, Лиеж и южната част на Брабант - 55.2 % от площта и 32.7 % от населението и Брюксел - 0.5 % от площта и 9.4 % от населението.

По-важни исторически събития и дати - III в. пр. Хр. - територията е населена от келтските племена - белги; 57 г. пр. Хр. - римска провинция Белгика, завоювана от Юлий Цезар; IV в. - преселване на германски племена; V в. - в състава на Френската държава; 1032 г. - фламандците нанасят поражение на французите; 1384 г. - Фландрия влиза в състава на Бургундия; 1430 г. - присъединяване на Брабант. Брюксел става резиденция на бургундските херцози; 1482 г. - страната е завладяна от испанците; 1714 г. - Австрия заменя испанците; 1794 г. - изгонване на австрийците, присъединяване към Франция; 1815 г. - в състава на Нидерландия; 10 ноември 1830 г. - провъзгласена независимостта на Белгия и обявяване на вечен неутралитет; 1885 г. - Белгия колонизира Конго; 1914-1918 г. - страната е окупирана от Германия; 1919 г. - Белгия получава германските окръзи Айпен и Малмеди и Руанда-Урунди в Африка; 1940-1944 г. - отново немска окупация; 1945 г. - освободена от съюзниците; 1960 г. - предоставя независимост на Конго и Руанда-Урунди; 1967 г. - преместване щаб-квартирата на НАТО в Брюксел.

Държавно устройство - федеративна, парламентарна монархия. Глава на държавата е крал (от 1993 г. - Алберт II от династията Сакс Кобург-Гота). Законодателната власт се осъществява от краля и парламента, който се избира за 4 години. Той е двупалатен - Палата на представителите (150 депутата) и Сенат (71 сенатора). Изпълнителната власт се осъществява от краля и правителството.

Парична единица - EURO

Стопанство - високо развита промишлено-аграрна страна. Най-развити отрасли - металообработване, машиностроене, автомобилостроене, химическа промишленост, електротехническа, електронна, текстилна, хранително-вкусова, ювелирна. Силно развити са черната и цветната металургия и нефтопреработването. Селско стопанство - интензивно и механизирано. Водещ отрасъл - месо-млечното животновъдство. Отглеждат се пшеница, ръж, ечемик, овес и др.

Транспорт - шосета - 16 хил. км, ж.п. линии - 34.2 хил. км (I място в света по гъстота на жп линиите - 130 км на 1 хил. кв. км). Основни морски пристанища - Антверпен, Брюге (Зеебрюге), Остенде. Вътрешни водни пътища - 1 515 км.

Туризъм - годишно страната се посещава от около 3.5 млн. туристи.

От София до Брюксел - 1 695 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.