Велико херцогство Люксембург

Страната има площ 2 586 кв. км. Граничи (в км) с Белгия - 148, Германия - 135 и Франция - 73. Територията представлява хълмиста равнина, която достига на север Ардените с най-висока точка - 565 м.

Климат - умерен, преходен от морски към континентален. Средна температура 0-2 градуса Сº, юли 17-18 градуса Сº. Валежи - 700-750 мм. Реки - Мозел и Ур. Растителност - широколистни гори, главно в Ардените.

Население - 420 хил. жители. Гъстота - 161.5 жит на кв. км. Естествен прираст 1.5. Средна продължителност на живота - мъже - 74 г., жени - 80 г.

Етнически състав - люксембургци - 71.2 %, португалци - 10.8 %, италианци - 5.1, французи - 3.4 %, германци - 2.3 %, фламандци - 1,4 %, валонци - 1.3 %, холандци - 0.9 %, други - 3.6 %.

Официален език - френски и немски. Разговорен - люксембургски (на основата на долнонемски диалект).

Конфесионален състав - християни - 97.8 % (от тях католици - 98.3 %, протестанти - 1.5 %, други - 0.2 %), мюсюлмани - 1.4 %, юдаисти - 0.3 %, други - 0.5 %. Градско население - 91 %.

Столица - Люксембург (78 хил. ж.). Други градове - Еш (24 хил. ж.), Дикирх.

Административно деление - 3 окръга, които се делят на 12 кантона.

По-важни исторически събития и дати - I в. - в състава на римската провинция Белгика; VII в. - в състава на Франкската държава; Х в. - образувано самостоятелно графство Люксембург; ХIV в. - херцогство Люксембург; ХV в. - под испанска власт; 1714 г. - под австрийска власт; 1794 г. - херцогство Люксембург в състава на Германския съюз; 1839 г. - Лондонски договор - установява съвременните граници на страната; Първата и втората световна война - германска окупация; 1949 г. - влиза в НАТО. Член на ЕС.

Държавно устройство - конституционна, наследствена монархия, начело с Великия херцог на Люксембург (от династията Насау). Законодателна власт - Палата на депутатите (парламент), състоящ се от 60 депутата, избирани за 5 години. Държавен съвет (21 съветника) - висш консултативен орган по въпросите на законодателството и правото при херцога. Изпълнителна власт - правителство и премиер-министър.

Парична единица - EURO

Стопанство - високо развита индустриална страна. През 1997 г. са закрити всички доменни пещи и рудници. Промишлеността се ориентира към съвременните телекомуникационни аудио- и видеотехники. Развито е банковото дело (в страната има 218 банки). Има и предприятия на машиностроенето, химическата, хранително-вкусовата и циментова промишленост. Селско стопанство - високо механизирано и рентабилно - месо-млечно животновъдство, лозарство, зърнени храни и др.

Транспорт - шосета - 6 хил. км, ж.п. линии - 274 км.

Туризъм - годишно страната се посещава от около 800 хил. туристи.

От София до Люксембург - 1 525 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.