Външна политика

Исландия е член на НАТО (от основаването на Алианса през 1949 г.), Европейското икономическо пространство (ЕИП), ООН, Съвета на Европа, ОССЕ, ЕАСТ, ОИСР, както и на редица регионални организации – Северния съвет, Съвета на Балтийските страни, Баренцовия евроарктически съвет, Арктическия съвет и др.

По традиция отношенията със САЩ заемат важно място в исландската външна политика, предвид факта, че по силата на двустранния договор от 1951 г. САЩ осигуряват отбраната на страната. По силата на споразумението между правителствата на Исландия и САЩ за изтеглянето на американските въоръжени сили от Исландия, сключено през септември 2006 г., Исландия ще продължи да дава достъп до своята територия и въздушно пространство на сили на САЩ и НАТО в случай на военна заплаха.

Исландия не членува в ЕС. Участва в Европейското икономическо пространство (ЕИП) от създаването му през 1994 г. Протоколът за присъединяване на Исландия и останалите Северни страни (Швеция, Дания, Финландия и Норвегия) към страните от Шенген влиза в сила на 25 март 2001 г.

През последните години нарастват ангажиментите на Исландия в областта на международната помощ за развитие, устойчивото развитие, опазването на околната среда, борбата срещу промените в климата.

Исландия отдава първостепенно значение на отношенията с останалите Северни страни във всички области на двустранните отношения и участва във формирането и съгласуването на общите позиции на Северните страни по конкретни въпроси на международните отношения.Антон Дойков


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.