Здравни и санитарно-хигиенни заведения


Районна болница с поликлиника

Намира се в кв. Лъжене. Има пет отделения - вътрешно, хирургично, гинекологично, инфекциозно и детско. Поликлиниката разполага с всички необходими кабинети, като е създадено и звено за бърза медицинска помощ. Болницата обслужва жителите на града и ройона, а при нужда - и болни от санитарно-курортните заведения.

Пневмологична болница

Намира се на 3 км . западно от центъра на кв. Лъжене. Разполага със съвременна лечебно-диагностична апаратура и добре подготвени медицински кадри. Разположена е сред вечно зелена борова гора с благоприятен климат. Болницата има 380 легла, като приема болни от цялата страна. През последните години е извършена реконструкция на материалната база. Сега болницата разполага с кино, аптека, салон за ЛФК и други спортни съоръжения.

Профилакториум на министерство на химическата промишленост

Намира се в близост до районната болница, между кварталите Лъжене и Чепино. Открит е през 1973 г. и разполага с 150 легла. Лечебно-диагностичната база е съобразена със съвременните изисквания. Тук работят добре подготвени висши и средни медицински кадри.

Санаториум №1 на МНЗ

Открит е през 1951 г. Разполага с 100 легла в отделни вили, като стаите са с 2 и 3 легла. Вилите са отдалечени от поликлиниката на 400 до 1000 м. Санаториумът е профилиран за лечение на болни със ставни заболявания, възпалителен и дегенеративен характер и нетуберколозни заболявания на горните дихателни пътища и белите дробове. Приемат се и болни с алергични заболявания - преди всичко с астма и астматичен бронхит. С успех се лекуват функционални нервни заболявания, заболявания на периферната нервна система и гинекологични заболявания (стерилитет).

Санаториум №3 на МНЗ

Открит е през 1961 г. в специално построена сграда, към коато по-късно бе извършено разширение с нови 150 легла. Сега санаториумът разполага с 380 легла. Стаите са с 2-4 легла. Тук работят добре подготвени медицински работници от всички специалности. Има отделение за лечение на ортопедично-травматични заболявания, заболявания на централната и периферната нервна система, нетуберколозни гинекологични заболявания и безплодие, ставни заболявания от възпалителен и дегенеративен характер, заболявания на белите дробове и алергични заболявания. Санаториумът е определен за база за рехабилитация, предимно за трудещите се селяни. Много добре са застъпени комплексната рехабилитация, лечебната фискултура, теренното лечение, банското лечение, масажът, трудотерапията и диетичното хранене.

Балнеосанаториум на МНО

Профилиран е за лечение на борни със заболявания на горните дихателни пътища на опорно-двигателния апарат, нетуберколознибелодробни заболявания и заболявания на нервната система. Прилагат се същите начини на лечение, както и в другите санаториуми, банско лечение и водолечение, климато лечение, физиотерапия, лечебна физкултура, масаж, парафинолечение, лечебно хранене и др.Заведението разполага със съвременна лечебно-диагностична апаратура и отлично подготвени медичински кадри.

Балнеолечебното отделение в санаториума на МНО разполага с вани и басейни. Минералната вода е от Женска баня.

Балнеосанаториум на строителни войски

Разполага с нова и модерна сграда, даваща върможност за най-добро провеждане на съвременно комплексно лечение. Добре са застъпени всички съвременни начини за санаторно лечение, които непрекъснато се усъвършенстват.

Лечебно-оздравителна база на министерския съвет

Разположена е в моделна сграда, осигуряваща всички удопства и благоприятни условия за лечение. Функционира от 1979 г. Разполага с басейни, сауна, кабинети по физиотерапия, ЛФК и рехабилитация. Ползва минералните води от Кремъчна баня.Нина Михайлова


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.