Вазова екопътека, Гара Бов

Туристическата дестинация Вазова екопътека е единствената, по която може да се отиде до водопад Скакля. Този кът многократно е посещаван от Иван Вазов. Тук той пише известните си произведения "Из Мала Стара планина" и "Дядо Йоцо гледа". Ето защо туристическият маршрут, част от който е "Вазовата екопътека", започва от Вазовата (Данговата) къща, в махала Кошущица - село Бов, прекосява река Искър, вие се край водопада Скакля, в землището на село Заселе и завършва при надвесения над река Искър Зли камик.

В първоначалния си вид пътеката е построена през 1972 г. с труда на местното население. От гара Бов, към махала Скакля, маркираната пътека пресича моста на река Искър, продължава по шосето в посока Мездра и след около 300 м се отклонява вляво по течението на река Скакля. Реновираната през 2007 година "Вазова екопътека" днес е туристическа дестинация с нарастваща популярност.

Инфраструктурата на пътеката е цялостно изградена. Добавено е и нощно осветление по ръба на скалния венец при село Заселе. Поставени са мостове, кошчета за боклук, пейки, беседки, информационни табла.

Пешеходният маршрут преминава през няколко територии със специален режим на достъп и ползване:

  • лесопарк Искърско дефиле
  • водопад Скакля
  • Понор планина, включена в Натура 2000

Вазовата екопътека е транспортно достъпна и от двете отправни точки - Гара Бов (при махала Скакля) и село Заселе.

Необходимото време за преминаване по дължината на екопътеката е 1 час и 30 мин.Туристически информационен център в с. Гара Бов <tic_bov@abv.bg>


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.