Хотел Нарцис

Намира се на 131 км от центъра на София и на 10 км от пътя Стрезимировци - Сурдулица. Базата е от три корпуса, като в най-стария е ресторанта с около 200 места.

СъстоНина Михайлова


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.