Бургаско езеро - Вая

Диви гъски
Диви гъски
Водна костенурка
Водна костенурка

Западната му част с площ от 379,4 ха е защитена, с цел да се запазят гнездещите колонии на нощни, малки бели, гривести чапли и други водолюбиви птици. По-интересни зимуващи видове са малкият корморан – до 5 800 екз., къдроглавият пеликан – над 300 екз., голямата белочела гъска – над 20 000 екз., тръноопашатата потапница – над 2 000 екз., червеногушата гъска – до 6 450 екз., кафявоглавата потапница – над 13 000 екз., клопачът – над 6 000 екз., качулатата потапница – до 16 000 екз. От гнездещите видове големият корморан наброява над 200 гн.дв., нощната чапла до 10 гн. дв., малката бяла чапла – над 25 гн. дв., гривестата чапла – около 10 дв., сивата чапла – над 15 гн. дв.

В миналото Бургаското езеро е било най-продуктивното в България. От него са добивани стотици тонове риба. С построяването на Нефтохимическия комбинат край Бургас, то до голяма степен загубва стопанското си значение. Негативното влияние е било значително през 70-те години, когато са липсвали пречиствателни съоръжения. От няколко години замърсяването на Вая е преустановено и то постепенно възстановява ценното си биологично разнообразие.


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.