Литовска република

Друго наименование - Литва

Страната има площ 65.3 хил. кв. км. Граници (в км) с Латвия - 456, Белорусия - 448, Полша - 103, и Русия - 215. Има брегова линия с Балтийско море - 115 км. Голяма част от територията е заета от моренна равнина с хълмисти възвишения - Жемайтски, Балтийска верига (с най-висока точка 292 м).

Климат - преходен от морски към континентален. Средната температура за януари е -5 градуса Сº, а за юли е 17 градуса Сº. Валежи - 630 мм. Главна река - Нямунас (Неман). Растителност - смесени гори, заемащи 30 % от територията.

Население - 3690 хил. жит. Гъстота - 56.6 жит. на кв. км. Естествен прираст - 4. Средна продължителност на живота - мъже - 65 г.; жени - 76 г.

Етнически състав - литовци - 81.2 %, руснаци - 8.2 %, поляци - 7.3 %, белоруси - 1.5 %, украинци - 0.7 %, евреи - 0.5 %, татари - 0.1 %, други - 0.5 %.

Официален език - литовски, използват се още руски, полски.

Конфесионален състав - християни - 97.9 % (от тях католици - 86.5 %, православни - 9.2 %, протестанти - 3.4 %, униати - 0.9 %), мюсюлмани - 0.2 %, юдаисти - 0.5 %, други - 1.4 %. Извън страната живеят над 500 хил. литовци, главно в САЩ, Австралия и Канада. Градско население - 75 %.

Столица - Вилнюс (590 хил. ж.). По-големи градове - Каунас (430 хил. ж.), Клайпеда (210 хил. ж.), Шяуляй (150 хил. ж.), Паневежис (130 хил. ж.).

Административно деление - 44 района.

По-важни исторически събития и дати - 1009 г. - първо писмено споменаване за литовците; 1240 г. - образувано Велико Литовско княжество - княз Миндовг; ХIII в. - княжеството отбива немските набези; 1260 г. - литовските войски разбиват немците при езерото Дурбе; XIV в. - разширяване границите на Литва; 1410 г. - разгром на рицарите от Тевтонския орден при Грюнвалд; 1569 г. - обединение на Литва и Полша в Жеч Посполита; 1795 г. - след третото разделяне на Полша, голяма част от Литва е присъединена към Руската империя; 1915 г. - Литва е окупирана от Германия; 16 февруари 1918 г. - провъзгласена независима литовска държава; 1920 г. - мирен договор с РСФСР, Полша завзема Вилнюс; 1939 г. - Германия окупира град Мемел (Клайпеда); 1940 г. - Литва е присъединена към СССР; 1941-1944 г. - немска окупация; 1945-1950 г. - съветската армия потушава съпротивата на литовците; 1988 г. - създадено е движение за преустройство (Саюдис); февруари 1991 г. - на референдум 90.5 % от населението гласува за независима демократична Литва; 6 септември 1991 г. - Русия признава независимостта на Литва.

Държавно устройство - президентска република. Президентът се избира за 5 години. Висш законодателен орган - сейм (парламент) от 141 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителната власт се осъществява от президента, съвместно с правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - лит (литас) (LTL) = 100 центаи

Стопанство - индустриално-аграрна страна в преход към пазарна икономика. Основни промишлени отрасли - машиностроене, металообработване, дървообработваща, химическа, текстилна, хранително-вкусова, рибно-консервна и др. Селско стопанство - заето е около 35 % от активното население. Основен отрасъл е месо-млечното животновъдство. Отглеждат се свине и птици. Растениевъдство - ръж, пшеница, ечемик, овес, лен, захарно цвекло, картофи, зеленчуци.

Транспорт - шосета - 65 хил. км; ж.п. линии - 2 хил. км. Главно морско пристанище - Клайпеда. Международно летище - Вилнюс.

Туризъм - има развита инфраструктура.

От София до Вилнюс - 1 340 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.