Символично-магична наситеност на обредите

Кукерска маска от Сушица - легнала
Кукерска маска от Сушица - легнала

"Сурвакарите" от Западна България и "Кукерите" от Тракия имат различни структурни елементи и не са разновидност на една и съща традиция. Двата обичая са различни по потекло и имат самостоятелно многовековно развитие. Те са реминисценция на едва древни култури - на траките и славяните, свързани с трудова стопанска дейност - ловуването у славяните и земеделието у траките.

Ако се опитаме да погледнем карнавалните игри и на "Кукери" и на "Сурвакари" в исторически план, ще открием, че те са отражение на обществено икономическото развитие на народа. Така можем да си обясним и попълването на персонажа в тези два обичая - появата на по-нови обредни лица, като лекар, командир, цар, царица и т.н. С развитие на интеграционните процеси се появяват и екзотични животни, птици и други образи. В основата обаче стои далечна, символично-магична наситеност на обредите и игрите, която увежда плодородие по хора и добитък. Действията са мимически - с жестове и симулация.

На преден план изпъква грижата на участниците за изкусно костюмиране и остроумно използване на традиционните народни благословии в организацията на труда и ползването на плода му.

Със своето жизнерадостно веселие и красота кукерските и сурвакарските игри доставят естетическа наслада на зрителите, обогатяват историческата памет на народа. Те имат особено значение за подрастващите поколения, които са продължители на народните традиции, техни бъдещи реализатори.Ивайло Тренков


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.