Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за Пирин.
Ако искате да видите всички новини за България натиснете ТУК.
Населено място: 

50 години НП Пирин

Дата: 08.11.2012
Незаконното застрояване в НП Пирин продължава
През август 2010 г. ЮНЕСКО постави ултиматум на България за опазването на НП Пирин

Днес в Банско тържествено се отбелязват 50 години от създаването на националния парк Пирин. Тържеството, за юбилея на парка, се провежда от 11 ч., в Дома на изкуствата, към музей "Никола Вапцаров", в град Банско. В тържеството ще се включат министърът на околната среда Нона Караджова и кметът на Банско Георги Икономов.

Гостите на тържеството ще имат възможност да разгледат фотоизложбата "Пирин – вълшебната планина", посветена на 50-годишнината. Експозицията е разположена на пешеходната улица в центъра на града.

През 2013 г. ще се навършат 30 години от включването на националния парк Пирин, в Списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Паркът е и част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

Пирин е една от най-старите планини в Европа. Последното мощно издигане е станало през ледниковата епоха. От някогашното заледяване са останали дълбоките циркуси, неизбродните морени, ледниковите долини и кристално сините очи на Пирин – езерата.

Заради нейното неповторимо биологично разнообразие и забележителните й природни образувания държавата е определила над 40 000 ха от планината Пирин за защитена територия, но най-ценното, заради което е обявен националният парк Пирин, е неговото видово разнообразие. Тук са установени 2 091 вида и подвида безгръбначни животни (паяци, многоножки, насекоми, охлюви и др.). В това число са включени 294 редки вида, 216 ендемита, 176 реликта и 15 вида присъстващи в световни и европейски списъци на застрашените видове.

От гръбначните животни се срещат 247 вида. Това включва 6 вида риби, 8 вида земноводни, 11 вида влечуги, 159 вида птици, 45 вида бозайници.

От рибите змиорката, преди обитавала района на парка, е включена в Червената книга на България като изчезнал вид, а планинският кефал е улавян еднократно в парка.

В Червения списък на Международния съюз за защита на природата са включени 2 вида земноводни и влечуги - жабата дървесница и шипоопашатата костенурка.

От птиците в Червената книга на България са включени 31 вида, в Червения списък на Международния съюз за защита на природата - 2 вида, в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания - 148 вида, а в Европейската директива за опазване на птиците - 40 вида. Скалният орел, ловният сокол, трипръстият кълвач, глухарът, лещарката, ливадният дърдавец са част от това многообразие и се нуждаят от специална защита.

От бозайниците, в Червената книга на България, са включени 5 вида, в Червения списък на Международния съюз за защита на природата - 12 вида, в Европейската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания - 37 вида, а в Европейската директива за опазване на природните местообитания - 24 вида. От особено внимание и защита се нуждаят кафявата мечка и балканската дива коза.

В границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2 500 м. Връх Вихрен - първенецът на Пирин, е висок 2 919 м. По пътя си към върховете, ценителите на природата могат да се порадват на изключителното растително разнообразие на Пирин.

Съчетанието от различни климатични условия, релеф и почви е обусловило забележително растително разнообразие на територията на нaционален парк Пирин. Тук могат да се видят клек, бяла мура, бял бор, смърч, обикновена ела, черен бор, черен мура, бук.

Всяка година Банско, Разлог, Добринище и останалите планински селища привличат хиляди посетители, но за туристите Пирин започва от Банско и пистите под връх Тодорка.

Видяна общо: 476 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.