Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Днес министърът на икономиката се срещна с ръководството на БСК

Дата: 28.05.2012

Дилян Добрев: "Бизнесът и науката трябва да участват активно при програмирането на ОП „Конкурентоспособност“ за следващия програмен период, за да избегнем грешките от настоящия"

„Необходимо е активно участие на бизнеса и науката в процеса на програмиране на следващия програмен период по ОП „Развитие на конкурентоспособността“, за да повишим усвояемостта на европейските средства.
С осъществените структурни промени в ОП „Конкурентоспособност” времето за разплащане с бизнеса се съкращава два пъти. С обединяването на Междинното звено и Управляващия орган ще бъде преодоляно забавянето в оценката на постъпилите проектни предложения и ще бъде повишено качеството на оценителния процес. Ако досега за одобряване на един отчет са били изисквани 24 подписа от администрацията, занапред те са сведени до 12. Оптимизирана е и структурата на новата администрация - вместо 12 отдела в предишните две звена, те ще бъдат 6. Намалената бюрокрация, съкратените срокове за взимане на експертни решения съдействат за повече гъвкавост и оперативност при управление на програмата. Повишеното качество на работата на администрацията, прозрачните и ясни отношения с бенефициентите са фактори за по-добра усвояемост на средствата по оперативната програма“ - заяви днес министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с управителния съвет на БСК.

Според председателя на УС на БСК Сашо Дончев: "две са основните грешки, които възпрепятстват ефективното усвояване на европейските средства. „Първата голяма грешка е, че не се разговаря с бизнеса на етап планиране, а втората е, че гледаме какво правят другите страни, без да отчитаме националната специфика“.

На вниманието на министъра на икономиката бяха поставени редица проблеми и предложения за тяхното преодоляване:

  • ускоряване на изграждането на електронното правителство
  • задължително прилагане на оценка на въздействието на всеки нормативен акт преди неговото приемане
  • аутсорсинг на дейности от администрацията към бизнеса
  • облекчаване и ускоряване на процедурите по ОП „Конкурентоспособност“
  • по-голяма прозрачност при провеждане на обществените поръчки
  • по-ефективна работа на търговските представители на България зад граница (вкл. разширяване на публично-частното партньорство в тази област)
  • изпълнението на Плана за дерогация за разпределение на квоти СО2 и др.

Участниците в срещата се договориха веднъж на всеки два месеца да провеждат срещи, на които по предварително съгласуван дневен ред да дискутират конкретни актуални въпроси в сферата на икономическата политика. „Полезно е да обменяме оперативно идеи, важно е да опростяваме нещата, а не да ги усложняваме“ - коментира министър Добрев.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на УС на БСК Васил Велев предложи да се възстанови дейността на Съвета за икономически растеж като място за ефективен диалог между бизнеса и държавата – теза, която получи подкрепа от страна на министър Добрев. „Има диалог, но няма чуваемост и именно това трябва да се промени“, смята Васил Велев.

Според Сашо Дончев: „има опити държавата да контролира всичко, а трябва да изграждаме общество на отговорни хора. Необходимо е сериозно да се облекчат тежките и бавни административни процедури, съпроводени от огромна по обем документация и множество излишни контакти с административни служители (което е и предпоставка за корупция). За сметка на това, да се увеличи отговорността, която носи бизнесът, съпроводено със съответния засилен контрол. Има огромно количество информация, която по неясни причини е засекретена, а би трябвало да е обществено достъпна. Като пример мога да посоча разчетите и методиките на ДКЕВР. Не можем да наричаме себе си „свободно общество“, докато имаме Закон за достъп до информацията, вместо да говорим за Закон за класифицираната информация и тя да е единствената с особен режим на достъп“.

„Очакваме да отстоявате по-твърда позиция пред останалите министри, когато се предлагат популистки решения, вредни за конкурентното развитие на икономиката. Призовавам икономическия министър да не допуска в Министерския съвет да се разглеждат и приемат нормативни актове, за които не е направена ефективна оценка на въздействието. Именно липсата на такава оценка на някои управленски решения от последните години е една от причините за тежката ситуация на пазара на труда и влошената бизнес среда. В резултат на недалновидна политика, само за последните 3 месеца са закрити 56 хиляди работни места и 27 хиляди малки и средни предприятия“ - коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

Ани Алашка

Видяна общо: 407 рейтинг: 0.17

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Днес министърът на икономиката се срещна с ръководството на БСК
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.