Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

ВАС отмени таксата от 4 % върху цената на иска по граждански дела

Дата: 29.05.2012

БСК приветства решението на ВАС за отмяна на таксата от 4 % върху цената на иска по граждански дела

БСК изразява удовлетвореност от решението на Върховен административен съд (ВАС) за отмяна на държавната такса от 4 % върху цената на иска по граждански дела.

Решението е ясен сигнал за основателността на предложението на БСК до министъра на правосъдието от март т.г. за установяване на горна граница на тази такса. Предложението включва част от определения максимален размер на таксата да се внася при стартиране на производството, а при финализирането му разликата до пълния размер да се внася от страната, осъдена да плати разноските по делото. Подобна мярка ще улесни малкия и среден бизнес при завеждане на дела и ще създаде нормативна среда, благоприятстваща упражняването на конституционното право за достъп до правосъдие. Едновременно с това, ще създаде стимули за ускоряване на съдебните производства.

Таксата е цена на услугата по съдопроизводство. В момента таксата не е обвързана с разходите по разглеждане и решаване на делата. Правната система не трябва да се превръща в приходна агенция на бюджета.

Високите съдебни такси в период на икономическа стагнация и недостиг на оборотни средства при търговците са пречка за завеждане на дела, особено за малкия и среден бизнес. Ограниченият достъп до правосъдие, от друга страна, е допълнителен фактор, генериращ медуфирмена задлъжнялост. Освен това, не са малко случаите, при които пропорционалната такса върху цената на иска значително надхвърля съдебните разноски, особено при искове в големи размери.

Делото във ВАС беше заведено от гражданска инициатива Справедливост (адм. дело № 670/2012 г.). Министерският съвет може да обжалва решението в 14-дневен срок пред петчленен състав на ВАС.

Анета Алашка - Връзки с обществеността

Видяна общо: 580 рейтинг: 0.24

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | ВАС отмени таксата от 4 % върху цената на иска по граждански дела
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.