Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Първите търгове за АМ Хемус стартират през лятото на 2015

Дата: 28.09.2014

Асен Антов, изпълнителен директор на НК Стратегически инфраструктурни проекти: JASPERS проверява апликационната форма. Цялата магистрала може да влезе в ОПТТИ, независимо че само частта й до Велико Търново е в основната TEN-T мрежа.

Интервюто с Милена Василева, Градът.бг

- Инж. Антов, на 26 септември се учреди сдружение "Български форум за транспортна инфраструктура". Как оценявате мястото на подобни сдружения?

- Важно е научната и професионалната общност да могат да формират и изразяват мнения по въпросите на транспортната инфраструктура. Това дава шанс за взаимодействие с институциите, които отговарят за развитието на инфраструктурата, и може да служи като механизъм за обратна връзка. В този смисъл подобни инициативи имат своето място и могат да играят съществена роля.

- По време на заседанието на Обществения съвет към МРР обявихте, че се подготвя резервен вариант на тунелното преминаване под Кресна. Моля ви за подробности по заданието. Към кой вариант се придържате? Кога ще бъде завършен този проект?

- Работата по тунелния проект продължава и това беше и си остава основният вариант за реализация на автомагистралата през Кресненското дефиле. Тунелното решение е прието през 2008 г. с решението по ОВОС за цялата автомагистрала "Струма". През годините са разглеждани над 10 различни варианта за преминаване през дефилето, но към етапа на издаване на решението по ОВОС тунелният вариант е приет като единствения допустим от гледна точка на екологичното законодателство. Това изглежда безспорно по отношение опазването на околната среда във фазата на експлоатация на съоръжението.
В хода на дейностите по проектиране на тунела, които стартираха през 2013 г., възникват и се изясняват редица въпроси, свързани с влиянието върху околната среда на самия процес по изграждане на тунела. Такива съображения не са обсъждани при изготвянето на оценката на въздействието на проекта върху околната среда. Процесът на изграждане на тунела например неминуемо ще бъде съпътстван от преминаването на тежка строителна техника през дефилето, основно за извозване на земните маси, изкопани от тунела. Ще се наложи изграждането на временни пътища и строителни площадки, осигуряването на депа за временно и постоянно съхранение на няколко милиона кубични метра земни маси и др.
Разработването на "резервен" вариант за реализацията на проекта се прие като подход след проведени консултации с МОСВ с оглед избягване на евентуална неблагоприятна оценка на допустимостта на тунелния вариант по екологични съоръжения. Разработваният вариант следва да бъде максимално близо до трасето на съществуващия път в дефилето и да не се заемат съществени нови площи. Релефът на терена предполага редица трудности и ограничения при реализацията, поради което за постигане на икономичност и същевременно минимален ефект върху околните пространства може да се мисли в посока понижаване на проектната скорост и ширина, например проектна скорост 80 км/ч (което отговаря на 100 км/ч действителна скорост) и габарит 20 м с разделителна ивица вместо автомагистрален.
Важно е да се подчертае, че дейностите по проектиране на тунела в Кресненското дефиле вървят по план и до края на 2014 г. проектът следва да е готов, а разработването на резервен вариант се извършва с цел минимизиране на рисковете за реализиране проекта като цяло при възникване на пречки за изграждането на тунела.

- Докъде стигна подготовката на магистрала Хемус?

- В момента се проектират първите 150 км от трасето и се разработва ОВОС за цялото оставащо за доизграждане трасе. Всеки момент очакваме да подпишем договорите за проектиране на оставащите 110 км от автомагистралата. На базата на прогнозата за трафика и анализа разходи-ползи е изготвен и формуляр за кандидатстване за финансиране за проекта, който се гледа от JASPERS. Очакваме в началото на лятото на 2015 г. да можем да стартираме първите търгове за изграждане на участъци от проекта.

- Може ли цялата АМ Хемус да влезе в ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура", ако в основната TEN-T мрежа е само частта й до Велико Търново?

- Разбира се, че може. Основният въпрос беше наличието на средства за реализацията на проекта, а не дали е важен или не. Прогнозата за трафика за АМ Хемус е за около 13 хил. превозни средства среднодневно годишно. Това нарежда трасето сред най-натоварените в страната, съответно и сред най-важните.

- Откъде ще се търси финансиране за проучване на АМ Черно море?

- АМ Черно море е част от разширената мрежа, така че финансиране на подготовката ще бъде допустима дейност по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020. Вече сме подготвили формуляр за кандидатстване за необходимите средства и ще го подадем в управляващия орган в момента, в който административните системи на програмата са установени и формулярът може да бъде процедиран. За проекта има предпроектни проучвания от 2001 г., които през 2013 г. актуализирахме. Надявам се през 2015 г. да стартираме проектиране на трасето, актуализация на доклада по ОВОС и пр.

Видяна общо: 621 рейтинг: 0.43

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.