Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Национално съвещание по проблемите на туризма - Смолян

Дата: 02.11.2000

Как общината съдейства за развитието на туризма в региона

Интервю на Пътешествие с Мария Топузлиева, началник отдел "Туризъм и инвестиции" в община Смолян.

Определянето на един град или район като туристическа дестинация не може да бъде описано като еднозначно.

"Добре дошли в земята на Орфей", "Опознайте различните лица на Родопите" - това са заглавия, които често срещаме по страниците на туристическите каталози и брошури, в рекламните дипляни. А Смолян несъмнено е един от притегателните центрове на Централните Родопи, град с особено очарование, разположен в живописна котловина. Природата около него е неповторима - непристъпни канари, вековни гори и бистри езера. Тези природни красоти, както и автентичните традиции, обичаи и местен фолклор, сами по себе си определят самочувствието на района като туристически център, но не са единствено и достатъчно условие за това. Авторитетът на един туристически град се гради от редица фактори като: качество на предлаганите услуги, съществуващи спортни, културни и развлекателни дейности, сигурност на туристите, екология, отношение на местното население и обслужващия персонал към гостите. Всеки от тези компоненти вече е достигнал някакво развитие, къде задоволително, къде - не, но има още много какво да се желае, за да може Смолян да се радва на все повече посетители. Съществуват дългогодишни традиции в посрещането и обслужването на чуждестранни туристи от известния зимен ски-курорт Пампорово. Това също трябва да се отбележи като факт.

В условията на пазарна икономика, конкуренция и приватизация на туристическия сектор се налага промяна в механизмите и стимулите, които да целят нарастването на относителния дял на приходите от туристическия продукт в местната икономика и те да са осезаеми за отделните селища, общини и кметства. Именно тук община Смолян вижда своя най-сериозен принос за утвърждаване на туристическия имидж на района.

На фона на общия икономически спад в региона развитието на туристическата индустрия е алтернативна, която трябва да се използва пълноценно. Вече има създадена добра база, която с умело обогатяване и развитие да утвърди и стабилизира позициите ни на туристическия пазар. Общината насочва своите усилия за подпомагане и поощряване на туристическата индустрия в няколко основни направления:

  • Постигане на устойчиво и поетапно развитие на туристическия отрасъл чрез стратегическо планиране в по-дългосрочен план
  • Определят се и се подготвят терени за оформяне на писти от Пампорово в посока към Смолян, предвижда се и монтаж на съответни технически съоръжения, които да свързват тези писти с града
  • Бързо изменящата се пазарна среда изисква и по-голяма гъвкавост, тоест използване на възможностите за развитие на алтернативни форми на туризъм извън зимния сезон - пешеходен, младежки, приключенски и активен туризъм, селски туризъм, конгресен туризъм
  • Създава се устойчива рекламно-информационна система и локална мрежа за настаняване и резервации. Факт е Туристически Информационен Център, който е структура на общината. Ще се опитаме да възстановим или да създадем и нови такива центрове на територията на общината
  • Планира се обучение, квалификация и преквалификация на кадри за туризма чрез партньорство по проекти и организиране на курсове
  • Общината финансира реклами в международни каталози, промоции и участие в туристически борси за представяне на месния туристически продукт
  • Ще се подпомага и поощрява развитието на съпътстващите туризма отрасли и производства

Целта на описаните дейности е да се увеличи рентабилността и стабилността на местните туристически фирми и да се провокира инициативността и предприемчивостта в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Явор Стоянов

Видяна общо: 547 рейтинг: 0.16

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Национално съвещание по проблемите на туризма - Смолян
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.