Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

 
 
1876 лв.
- ТУР -
АЗЕРБАЙДЖАН-ГРУЗИЯ8…
Държава: 

Средно училище за планински водачи звучи странно

Дата: 02.10.2000

Националното сдружение на планинските водачи:
"Най-важният проблем, който стои пред обучението на планински водачи у нас не е увеличаването на броя на учебните заведения, а приемането на единна методика за обучение"

При вземането на решение за създаване на училище за планински водачи, както и при даването на разрешение за неговото създаване не трябва да се забравят особеностите на професията на планинския водач. Това е професия, която се практикува в нестандартна среда, изисква широк спектър технически и професионални умения, свързана е с изключително висока отговорност, която носи планинския водач за здравето и живота на своя клиент.

Развитието на тази професия е довело до изграждането и приемането на система от международни стандарти, касаещо обучението на планински водачи, както и изискванията за упражняване на тази професия.

България също има традиции, както и утвърдени форми за обучение на кадри работещи в планината.

Най-важният проблем, който стои пред обучението на планински водачи у нас не е увеличаването на броя на учебните заведения, а приемането на единна методика за обучение. Тази методика трябва да отговаря на конкретните български условия и същевременно да е съобразена със стандартите на обучение в европейските алпийски държави. Това е общия стремеж на всички организации, които имат отношение към обучението и квалификацията на планински водачи в България. В този дух е и разработената от Националното сдружение на планинските водачи система, която е съгласувана с водещите специалисти в тази област в това число и преподаватели от НСА. По тази програма вече има проведен курс за обучение на планински водачи.

При наличието на утвърдени учебни заведения и традиции в България в областта на създаването на кадри работещи в планината и при положение, че водещ трябва да е стремежът към доближаването на българските стандарти за обучение към европейските, появата на средно училище за планински водачи звучи странно.

Световната практика е в курсове за обучение на планински водачи да кандидатстват лица с висока планинарска и алпийска подготовка. Още на приемния изпит за такова обучение кандидатът трябва да покаже сериозна физическа и техническа подготовка, които се придобиват с дългогодишна практика. Един цикъл за обучение на планински водач има за цел доразвиване и обогатяване на вече трайно изградени умения и качества. Такава е практиката в училищата във водещите алпийски държави (ENSA - Шамони, Франция; Болцоно, Италия; в Швейцария).

Практиката в България не се различава коренно от тази в развитите европейски алпийски държави. В момента обучение на кадри с квалификация на планински водачи и други професии свързани с планината у нас се извършва на две места: Национална спортна академия, имаща статут на висше учебно заведение и Учебен център "Мальовица", който извършва подготовка и обучение, даващи правоспособност по туристически дисциплини и планински спортове.

Никога в България не е съществувало съмнение относно минималната навършена възраст от лицата, желаещи да преминат курсове за подобно обучение. Най-малкото несериозно е да се мисли, че лице току що навършило осемнадесет години може да притежава необходимият комплекс от качества, абсолютно задължителни при упражняването на професията на планинския водач.

Явор Стоянов

Видяна общо: 763 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Средно училище за планински водачи звучи странно
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.
почивки