Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

 
 
1876 лв.
- ТУР -
АЗЕРБАЙДЖАН-ГРУЗИЯ8…
Държава: 

Семинар: Безопасни и здравословни условия на труд

Дата: 05.12.2003

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
София, ул. Парчевич 42, тел.: 987 26 31, факс: 987 32 09, www.bcci.bg


До членовете на БТПП
До Браншовите организации
До Регионалните палати

Уважаеми дами и господа,

На 11 и 12 декември т.г. Българската търговско-промишлена палата организира семинар-обучение на тема: ”Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд”, който ще се проведе в парк-хотел Москва, ул. Незабравка № 25, София.

До парк хотел Москва можете да използвате трамвай № 2 и автобус № 413.

Приложено към настоящото ще намерите предварителната програма на семинара, както и заявка за участие, която моля да попълните и изпратите в БТПП на посочения адрес.

Разходите за нощувката и храната са за сметка на организаторите.

Участниците ще получат “Удостоверение за участие” в семинара/обучение, организиран от БТПП.

Считаме, че настоящото обучение ще бъде от полза за работодателите и лицата, занимаващи се с ”Управление на персонала”.

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Мариана Танчева на тел.: 988 34 82.

Срок за потвърждение до 17 часа на 9 декември (вторник).

Предварително благодарим за Вашето активно участие.

С уважение,

Цветан Симеонов
Зам. председател


П Р О Г Р А М А

11 декември (четвъртък)

09.45-10.00 часа - Регистрация на участниците

10.00-12.00 часа - “Правото на отказ за изпълнение на възложената работа при нарушение на правилата за безопасни и здравословни условия на труд”
асистент Иван Янев, катедра”Трудово и осигурително право”, Софийски университет
 
12.00-12.30 часа - Дискусия, въпроси и отговори

12.30-14.00 часа - Работен обяд, ресторант – Парк хотел Москва

14.00-15.30 часа - “Безопасност на труда и Евроинтеграцията”
г-н Иван Нейков - Председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика

15.30-16.00 часа - Дискусия, въпроси и отговори

16.00-16.30 часа - Кафе пауза

16.30-17.30 часа - “Основно конкурентно предимство на съвременните фирми”
проф.Елизабет Вачкова - Интернейшънъл унивърсити

17.30-18.00 часа - Дискусия, въпроси и отговори

18.30-20.00 часа - Работна вечеря, ресторант - Парк хотел Москва

12 декември (петък)
 
09.00-10.30 часа - “Съдебна защита на интересите на работодателя при трудова злополука и професионално заболяване”
г-жа Светлана Любенова, Адвокат по трудово право

10.30-11.00 часа - Дискусия, въпроси и отговори

11.00-11.30 часа - Кафе пауза

11.30-12.30 часа - “Възможности за кандидатствуване по Наредба № 6 от 20.06.03 за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд “Условия на труд”
г-жа Васка Василева, гл.експерт, фонд “Условия на труд”

12.30-13.00 часа - Дискусия, въпроси и отговори
Закриване на семинара


ДО
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ул. Парчевич 42, София
факс: 987 32 09
Е-mail: mtancheva@bcci.bg

Семинар по “Безопасни и здравословни условия на труд” 11/12 декември, парк хотел Москва ул. Незабравка 25, София

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме, фамилия:
длъжност:
Фирма:
адрес:
тел.:
факс:
е-mail:

Ако желаете настаняване в хотел Москва, моля напишете ЕГН и № на л.к.

Забележка: участниците ще бъдат настанени в двойни стаи.

Краен срок за потвърждение до 17.00 часа на 9 декември.

Видяна общо: 754 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Семинар: Безопасни и здравословни условия на труд
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.
почивки