Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Критерии за номиниране на най-добър туроператор за 2003 г.

Дата: 05.12.2003

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ  АГЕНЦИИ
1000 София, ул.”Триадица” № 6 ет. 5;
тел. 02/ 981 55 53; тел/факс 981 58 11; 098 557 677
Е-mail:
bata@mail.orbitel.bg ; http://www.batabg.org


КРИТЕРИИ

ЗА НОМИНИРАНЕ НА НАЙ-ДОБЪР ТУРОПЕРАТОР ЗА 2003 ГОДИНА

1. Туроператор, изпратил най-голям брой чуждестранни/български туристи, на база реализирани договори.

20 т.

2. Туроператор без финансови задължения към партньори в страната и чужбина.

20 т.

3. Туроператор, за който са постъпили най-много положителни отзиви за дейността му в Секретариата на БАТА.

5 т.

4. Туроператор, за който не са постъпили никакви оплаквания от негови туристи или колеги в Секретариата, КТЗП или ЦЕКЛК при МИ.

5 т.

5. Туроператор, участвал най-активно в инициативите на БАТА при изготвянето становища по актуални проблеми на бранша.

10 т.

6. Туроператор с редовно заплащан членски внос и е съдействал чрез препоръка или по друг начин за привлечането на повече чренове на БАТА.

10 т.

7. Туроператор с удобен и добре поддържан съвременен офис и оригинални рекламни материали.

5 т.

8. Туроператор, известен със своята колегиалност и лоялност, защитил достойно фирмения си знак.

10 т.

9. Туроператор, включил най-много обекти в туристическите си програми, допринасящи за положителния имидж на България.

5 т.

10. Туроператор, предоставил високо качество на туристическия си продукт на съответния пазар.

5 т.

11. Туроператор, който е участвал или е включил свои служители в най-много програми по обучение и повишаване квалификацията в областта на туризма.

5 т.

Общ брой точки: 100 т.

Видяна общо: 511 рейтинг: 0.15

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Критерии за номиниране на най-добър туроператор за 2003 г.
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.