Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Критерии за номиниране на най-добър туристически агент за 2003 г.

Дата: 05.12.2003

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ  АГЕНЦИИ
1000 София, ул.”Триадица” № 6 ет. 5;
тел. 02/ 981 55 53; тел/факс 981 58 11; 098 557 677
Е-mail:
bata@mail.orbitel.bg ; http://www.batabg.org


К  Р  И  Т  Е  Р  И  И

ЗА НОМИНИРАНЕ НА НАЙ-ДОБЪР ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ ЗА 2003 ГОДИНА

1. Туристически агент, съдействал за изпращането на най-голям брой чуждестранни/български туристи, на база реализирани договори с ТО.

20 т.

2. Туристически агент, който няма финансови задължения към туроператори, партньори или колеги в страната и чужбина.

20 т.

3. Туристически агент, за който са постъпили най-много положителни отзиви за дейността му в Секретариата на БАТА.

5 т.

4. Туристически агент, за който не са постъпили никакви оплаквания от негови туристи или колеги в Секретариата, КТЗП или ЦЕКЛК при МИ.

5 т.

5. Туристически агент, участвал активно в инициативите на БАТА и изготвянето на становища по актуалните проблеми на бранша.

10 т.

6. Туристически агент с редовно заплащан членски внос.

10 т.

7. Туристически агент съдействал чрез препоръка или по друг начин за привличането на повече членове на БАТА.

5 т.

8. Туристически агент, известен със своята колегиалност и лоялност, защитил достойно фирмения знак на ТО, за който работи.

10 т.

9. Туристически агент, съдействавал особено активно за рекламирането и продаването на туристическите програми на туроператорите, с които работи, в полза на положителния имидж на България.

5 т.

10. Туристически агент, предоставил висококачествени услуги при предлагане на туристическия продукт на туроператора, за който работи.

5 т.

11. Туристически агент, който е участвал или е съдействал за включването на свои служители в международни и национални програми по обучение и повишаване квалификацията в областта на туризма.

5 т.

Общ брой точки: 100 т.

Видяна общо: 428 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Критерии за номиниране на най-добър туристически агент за 2003 г.
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.