Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Свети Константин и Елена и Ривиера излизат на печалба

Дата: 02.11.2004

Добрият туристически сезон се отрази и на резултатите на публичните дружества от сектора, след като публикуваните от фондовата борса финансови отчети за първите девет месеца от годината показват значително подобрение на резултатите на някои от ключовите компании в бранша.

Варненското дружество "Свети Константин и Елена" регистрира печалба за първите три тримесечия на годината в размер на 757 хил. лв. при приходи от дейността за над 3.5 млн. лв. За сравнение, за същия период на миналата година компанията имаше загуба от 119 хил. лв. и приходи за 713 хил. лв. Данните от отчета за полугодието показват, че приходите на дружеството за активния сезон (периода юли-септември) са за над 2.9 млн. лв.

Основната част от приходите на дружеството - тези от продажба на услуги, нарастват близо 6 пъти до 2.8 млн. лв. Предприятието увеличава задълженията си към свързани предприятия, като те вече са за близо 1.2 млн. лв. при 24 хил. лв. преди една година.

За това време значителен ръст регистрираха и акциите на Св. Константин и Елена, като в началото на юни котировките на ценните книжа бяха на ниво от около 1.30 лв. за акция, а по време на сесията се търгуваха на средна цена от 4.50 лв. за акция. Повишението всъщност започна, след като общото събрание на дружеството взе решение за закупуване на нови дълготрайни активи. Според запознати става въпрос за уедряване на собствеността на компанията около Варна и придобиване на нови активи, свързани със стратегическо разширяване на бизнеса на курорта. За сравнение, в момента собственият капитал на една акция е 6.90 лв.

Подобна е ситуацията и с Ривиера, която има печалба за периода от 436 хил. лв. при загуба от близо 400 хил. лв от януари до септември, 2003 г. Приходите на дружеството за първите три четвърти от годината са за над 8.2 млн. лв., което е увеличение със 17 на сто.

За активния сезон приходите на компанията са за 5.6 млн. лв. И тук се увеличават дългосрочните задължения към свързани предприятия, като ръстът им спрямо същия отчетен период на миналата година е 3 пъти. За периода са нараснали и дълготрайните материални активи на дружеството, след като в началото на лятото бяха открити двете части на новия хотел "Ривиера бийч". Предвижда се изграждането и на още един суперлуксозен хотел, заяви при откриването мажоритарният собственик на курорта Емил Кюлев.

Това дружество също регистрира стабилен ръст на цените на акциите си, след като в началото на юли котировките на ценните книжа на компанията бяха на ниво от 1.90 лв. за акция, а последната сключена сделка беше на ниво от 3.34 лв. за акция, което е ръст от над 75 на сто.

Финансови показатели (в хил. лв)

Свети Константин и Елена

09.2004

09.2003

Нетни приходи от продажби

3461

569

Общо приходи от дейността

3543

713

Общо разходи за дейността

2786

939

Текуща печалба

757

-119

Финансови показатели (в хил. лв)

Ривиера

09.2004

09.2003

Нетни приходи от продажби

8233

6473

Общо приходи от дейността

8272

7049

Общо разходи за дейността

7835

6750

Текуща печалба

436

-399

Видяна общо: 232 рейтинг: 0.07

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Свети Константин и Елена и Ривиера излизат на печалба
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.