Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Българо-португалски бизнес форум

Дата: 09.12.2004

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ
НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ1000 София, пл. Света Неделя 1, тел.: 932 92 11, факс: 980 58 69
URL: http://www.sme.government.bg/ E-mail: office@sme.government.bg

 

ДО
БРАНШОВИ КАМАРИ И СЪЮЗИ
НА ВНИМАНИЕТО НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че в периода 8–12 декември 2004 г.  предстои посещение в България на португалска бизнес делегация и провеждане на българо-португалски бизнес форум в София. Организатор на мисията от португалска страна е Асоциация на предприемачите от регион Сантарем, а от българска - Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Форумът ще се проведе на 9 декември 2004 г. (четвъртък) от 10:30 до 17:30 часа в София.

Допълнително ще уведомим заявилите участие фирми за мястото на провеждането му.

Целта на бизнес форума е да даде възможност за провеждане на двустранни разговори и осъществяване на преки контакти между фирми от двете страни. Срещите с фирмите ще се проведат по предварително изготвен часови график и ще текат паралелно, т.е. всяка португалска фирма ще разполага със самостоятелно работно място за преговори и с преводач от български на португалски език за консекутивен превод по време на срещите.

Заинтересованите български фирми и организации следва предварително да заявят своето участие, като изпратят попълнена приложената регистрационна карта в срок до 7 декември 2004 г. (вторник).

Участието в бизнес форума е безплатно!

С надежда за ползотворно сътрудничество,

АЛЕКСАНДЪР БАБИНОВ
Заместник изпълнителен директор


За допълнителна информация:
г-жа Росица Асенова, главен експерт - тел.: 9329 233
отдел “Международни изложения, реклама и програми за обучение”

Видяна общо: 536 рейтинг: 0.15

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.