Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Семинар: Управление на проекти по лиценз на Tenstep Inc.

Дата: 12.12.2005

“МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” ООД
1407 София, кв. Лозенец, жилищна група “Южен Парк”, бл. 27, вх. Б, тел. 866 0391, 866 0393, факс 866 0393; e-mail: business-pleasure@tea.bg URL: www.business-pleasure.net


ПРОГРАМА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – PREPARATION FOR SUCCESS
ПО ЛИЦЕНЗ НА TENSTEP INC., САЩ

12 – 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. , 9.00 – 17.00 Ч.,
Х-Л ШИПКА, ЗАЛА 1, БУЛ. ТОТЛЕБЕН 34-А, СОФИЯ

ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РАБОТАТА, КОЯТО ИЗВЪРШВАТЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА КАТО ПРОЕКТ. СПОСОБНОСТТА УСПЕШНО ДА СЕ ДЕФИНИРА И УПРАВЛЯВА ПРОЕКТ ОТ НЕЩО НЕОБИЧАЙНО ДОСКОРО, ДНЕС СЕ ПРЕВРЪЩА В КЛЮЧОВО УМЕНИЕ ЗА МНОГО ОРГАНИЗАЦИИ. ДА СЕ УПРАВЛЯВА ПРОЕКТ НЕ Е ЛЕСНО, И МНОГО ХОРА НЕ ПРИТЕЖАВАТ ЕСТЕСТВЕНИ УМЕНИЯ ДА УПРАВЛЯВАТ ПРОЕКТИ. ЗА ЩАСТИЕ, УМЕНИЯТА СВЪРЗАНИ С ДЕФИНИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ. РАЗБИРАНЕТО И ПРАКТИКУВАНЕТО НА КОНЦЕПЦИИТЕ, РАЗГЛЕЖДАНИ НА СЕМИНАРА, УВЕЛИЧАВА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА УСПЕХ НА ВАШИТЕ ПРОЕКТИ.

TENSTEP Е ВОДЕЩА ФИРМА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ. ПРЕЗИДЕНТЪТ НА TENSTEP INC., ТОМ МОЧАЛ, Е НОСИТЕЛ НА ПРЕСТИЖНАТА НАГРАДА ЗА 2005 Г. НА ИНСТИТУТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE) - САЩ, ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ПРОДУКТА TENSTEP PROJECT MANAGEMENT PROCESS, КОЙТО Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗНАЧИТЕЛНО ЗА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГЛОБАЛНОТО РАЗБИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ЦИКЪЛА НА ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРА”.

ЛЕКТОР АЛЕКСАНДЪР АПОСТОЛОВ, РМР, ЛИЦЕНЗИРАН TENSTEP INSTRUCTOR

АЛЕКСАНДЪР АПОСТОЛОВ Е ИКОНОМИСТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР НА ПРОЕКТИ С НАД 12-ГОДИШЕН ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ, ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, СТРОИТЕЛСТВО, СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ, РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ДРУГИ. ПРИТЕЖАВА PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) СЕРТИФИКАТ НА PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (САЩ), PRINCE2 СЕРТИФИКАТ И СЕРТИФИКАТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА БРИТАНСКОТО КОМПЮТЪРНО ОБЩЕСТВО. СПЕЦИАЛИЗИРАЛ Е УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ИТАЛИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. АВТОР НА 5 УЧЕБНИ МОДУЛА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ; ДОСЕГА Е ОБУЧИЛ НАД 900 ДУШИ ПО РАЗЛИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ. ОСНОВАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ЧЛЕН НА РЪКОВОДНИЯ ОРГАН НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (IPMA).

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: НЯМА

ЦЕЛИ

В КРАЯ НА СЕМИНАРА, УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ В СЪСТОЯНИЕ ДА:

 • РАЗБИРАТ ПОЛЗАТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДЯЩ ПРОЦЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • ДЕФИНИРАТ РАЗЛИЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОЕКТА
 • СЪЗДАВАТ И ПОДДЪРЖАТ ПОДХОДЯЩ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
 • ИДЕНТИФИЦИРАТ И УПРАВЛЯВАТ ОБХВАТА, ПРОБЛЕМИТЕ И КОМУНИКАЦИИТЕ
 • ИДЕНТИФИЦИРАТ И УПРАВЛЯВАТ РИСКОВЕТЕ НА ПРОЕКТА
 • ОПРЕДЕЛЯТ ПОДХОДЯЩИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ПРОЕКТА
 • ОПРЕДЕЛЯТ ПОДХОДЯЩО РАВНИЩЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДА ГО УПРАВЛЯВАТ НА ТОВА РАВНИЩЕ
 • ДЕФИНИРАТ КОМПЛЕКС ОТ ИЗМЕРИТЕЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ЗА ОЦЕНКА НА УСПЕХА НА ПРОЕКТА

УЧАСТНИЦИ

 1. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПИ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ИЛИ РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТИ
 2. МЕНИДЖЪРИ, КОИТО РЪКОВОДЯТ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ И НАБЛЮДАВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ
 3. КЛИЕНТИ, ПОТРЕБИТЕЛИ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЕКТИ


П Р О Г Р А М А

ПЪРВИ ДЕН
* ПРЕГЛЕД НА ОСНОВИТЕ
* ДЕФИНИРАНЕ НА РАБОТАТА
* СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕН ПЛАН (НАЧАЛО )

ВТОРИ ДЕН
(МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ПРЕЗ ТРЕТИЯ ДЕН)
* СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕН ПЛАН
* УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ПЛАН
* УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

ТРЕТИ ДЕН (МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТИЯ ДЕН )
* УПРАВЛЕНИЕ НА ОБХВАТА
* УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ
* УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

ЧЕТВЪРТИ ДЕН
* УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
* УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
* УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗМЕРИТЕЛИТЕ

СЕМИНАРЪТ ВКЛЮЧВА УПРАЖНЕНИЯ И РАБОТА ПО КАЗУС ОТ 11 ЧАСТИ, КОЙТО СЕ РАЗРАБОТВА В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО.

РАБОТЕН ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 540 ЛВ.  + ДДС – ПЛАТИМИ ПО СМЕТКА:
“МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” ООД

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 1044774726
ДДС СМЕТКАКА: 9044774715
БАНКОВ КОД: 92079423
БПБ КЛОН СОФИЯ - ОКРЪГ

В ЦЕНАТА СА ВКЛЮЧЕНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ, ФОРМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ,
КАФЕ-ПАУЗИ, СЕРТИФИКАТ.

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЕМИНАРА Е НЕОБХОДИМО, ДА ПОЛУЧИМ ПО ФАКС ИЛИ Е-MAIL ПОПЪЛНЕНА И ПОДПИСАНА ПРИЛОЖЕНАТА  ЗАЯВКА-ДОГОВОР И КОПИЕ ОТ ЗАВЕРЕНО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕВОД НА ТАКСАТА.

ЗА КОНТАКТИ: БОРИС ДОЙЧИНОВ
ТЕЛЕФОНИ: 866 03 91, 866 03 93
ФАКС: 866 03 93
E-MAIL: ifce@netissat.bg

БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАРА Е ОГРАНИЧЕН И ЗАПИСВАНЕТО Е НА ПРИНЦИПА ПЪРВИ ЗАЯВИЛ И ЗАПЛАТИЛ – ПЪРВИ ВКЛЮЧЕН. КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ 9 ДЕКЕМВРИ 2005 Г.

ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА МОЛЯ ПРЕДСТАВЕТЕ КОПИЕ ОТ ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

СЕМИНАРЪТ СЕ ОРГАНИЗИРА СЪВМЕСТНО С “КИТОВ ЦЕНТЪР” - ФИРМА СЕРТИФИЦИРАНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ.

Видяна общо: 574 рейтинг: 0.17

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Семинар: Управление на проекти по лиценз на Tenstep Inc.
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.