Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Мениджмънт на туристическата фирма

Дата: 14.12.2005

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ


ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА „МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА

1. ПСИХОЛОГИЯ НА РЕКЛАМНОТО ПОВЛИЯВАНЕ
Лектор – Анелия Петрова, хон. пр. в програма “Психология” на НБУ, преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”
Хорариум – 20 уч. часа


2. КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ И PR НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
Лектор – доц. д-р Соня Алексиева – преподавател в НБУ; член на УС на БХРА, PR на БХРА
Хорариум – 20 уч. часа


3. ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКА ФИРМА
Лектор – адв. Георги Хорозов
Хорариум – 20 уч. часа


4. ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В ОФИСА
Лектор - н.с. Сергей Върбанов, н. с. Милена Станева
Хорариум – 20 уч. часа


5. ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА УЕБ САЙТОВЕ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА
Лектор – хон. ас. Петко Стайнов – хоноруван преподавател в НБУ
Хорариум – 20 уч. часа

6. ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ
Лектор – ас. д-р Веселин Пенчев – преподавател в програма “Туризъм” на НБУ
Хорариум – 20 уч. часа


7. ПРАКТИКУМ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА
Лектор – Десислава Иванова – докторант в НБУ; мениджър човешки ресурси във „Феър плей – хотели и апартаменти”
Хорариум – 10 уч. часаОБЩ ХОРАРИУМ ПО ПРОГРАМАТА - 120 учебни часа
ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМАТА ЗАВЪРШВА СЪС ЗАЩИТА НА ПРОЕКТ.

Курсистите, успешно преминалите обучението по програмата и защитили проект, получават

Свидетелство за професионална квалификация


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София 1618, ул. Монтевидео 21
тел.: 8110 107, 8110 137, факс: 8110 157

Видяна общо: 568 рейтинг: 0.16

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.