Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори

Дата: 25.11.2009

Специално за счетоводителя на ТУРОПЕРАТОРИ и ХОТЕЛИЕРИ:

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА ДДС В ТУРИЗМА
Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори.

КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ТУРИЗМА
Административно-наказателна отговорност за ръководителите и длъжностните лица.

25 - 26 ноември 2009 г.

гр. София, СТЦ Интерпред, бул. Драган Цанков 36

Водещи обучението:

 • Калина Златанова - началник отдел Данъчни нормативни актове при дирекция Данъчна политика, в Министерство на финансите
 • Аспасия Петкова - зам. дир. в дирекция Данъчно осигурителен контрол на НАП

Тематика и програма:

МОДУЛ I - Актуални въпроси по Закона за ДДС в туризма. Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори.

МОДУЛ II - Контрол по спазване на осигурителното законодателство в туризма. Aдминистративно-наказателна отговорност за ръководителите и длъжностните лица

Тематика:

МОДУЛ I
25 ноември 2009 г.
Лектор: Калина Златанова

ОБЩА ТЕМАТИКА, ПО КОЯТО ЩЕ СЕ РАЗИСКВАТ ВЪПРОСИ И КАЗУСИ:

Облагане на туристическите услуги, предлагани от хотелиер:

 • Обхват на понятието "настаняване", съпътстващи услуги, предоставяни с настаняването
 • Данъчна основа и данъчна ставка
 • Данъчно събитие и изискуемост на данъка
 • Данъчен кредит
 • Документиране на доставка
 • Данъчно третиране на авансови плащания, вкл. заварени случаи

Облагане на обща туристическа услуга, предоставяна от туроператор:

 • Обща туристическа услуга
 • Място на изпълнение на общата туристическа услуга
 • Данъчна основа (марж) и данъчни ставки
 • Данъчно събитие и изискуемост на данъка
 • Данъчен кредит
 • Документиране на доставката
 • Данъчно третиране на авансови плащания, вкл. заварени случаи

Облагане на мероприятия - семинари, конгреси, конференции:

 • Място на изпълнение
 • Данъчна основа и данъчна ставка
 • Данъчно събитие и изискуемост на данъка
 • Данъчен кредит
 • Документиране на доставка

МОДУЛ II
26 ноември 2009 г.
Лектор: Аспасия Петкова

Контрол по спазване на осигурителното законодателство в туризма.

 • Административно-наказателна отговорност за ръководителите и длъжностните лица
 • Сключване на трудови и граждански договори-прилики, разлики, особености, нарушения на трудовото законодателство
 • Регистрация на трудовите договори в НАП. Санкции при нарушения, свързани с регистрацията
 • Oсигуряване на различни категории лица в областта на туризма - работници и служители, самоосигуряващи се лица, работещи без трудови правоотношения, изпълнители по договори за управление и контрол и други
 • Особености при осигуряване на повече от едно основание
 • Проверки и ревизии на фирми в областта на туризма от органите по приходите на НАП- изисквания към работодателите, основни правила в контрола
 • Наказания, санкции, глоби, административно-наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица в туризма при неспазване на осигурителното и трудовото законодателство
 • Социално осигурителни схеми в рамките на Европейската общност. Прилагане на европейското законодателство при работа на българи в Европейската общност и чужди граждани в България- прилагане на съответното законодателство, регламенти, права и задължения в областта на туризма

Целта на семинара е да има максимална практическа насоченост и полза за Вас. Всеки участник може да изпрати въпроси и/или казуси от своята практика, които ще бъдат обобщени и разисквани по време на обучението.

Моля, изпращайте въпроси и казуси на: office@intercontactbg.com, факс: (02) 460 44 00 като посочвате лектора, до когото се отнася запитването!


 

Програма

09.00 - 09.30 ч. - Регистрация
09.30 - 11.00 ч. - Работна сесия
11.00 - 11.30 ч. - Кафе пауза
11.30 - 13.00 ч. - Работна сесия
13.00 - 14.00 ч. - Обяд
14.00 - 15.30 ч. - Работна сесия
15.30 - 16.00 ч. - Кафе пауза
16.00 - 17.30 ч. - Работна сесия

Предложението включва:

 • семинарна такса
 • работни материали
 • персонални консултации
 • 4 кафе паузи
 • 2 обяда в ресторанта на СТЦ Интерпред
 • фактура с текст "Участие в квалификационен курс", която се признава за пълен разход на фирмата
 • сертификат за участие в семинар обучение

Такса за участие в един модул - 165 лв. с ДДС

Спестете 134 лв!

Участвайте в двата модула на специалната цена - 196 лв с ДДС!

5 % отстъпка от общата цена при записване на повече от един участник от една организация!

  Инвестиция без риск! 

Ние ценим Вашето време и пари, затова Ви гарантираме 100 % връщане на сумата заплатена за семинара, в случай че не сте останали доволни.

Моля, свържете се с нас при нужда от хотелскo настаняване.

За повече информация и РЕГИСТРАЦИЯ използвайте следния линк: http://www.intercontactbg.com/?page=seminari&article=105

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА!

Краен срок за записване 20.11.2009 г.  или до запълване на местата в залата!

Интер Контакт България
тeл.: 460 44 00
Глобул: 0896 669 918
mail:
office@intercontactbg.com
сайт: http://www.intercontactbg.com 
29 Juri Venelin str., Sofia 1142, Bulgaria

Видяна общо: 1155 рейтинг: 0.35

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Облагане на туристическите услуги, предоставяни от хотелиери и туроператори
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.