Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Наръчник на туристическия бизнес учи как да привличаме и обслужваме български туристи

Дата: 27.02.2010

Полезна и актуална книга за участниците в туристическото предлагане за повишаване на тяхната информираност за състоянието и тенденциите на националния пазар

В рамките на проведената на международната борса ВАКАНЦИЯ/СПА 2010 кръгла маса "Повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт - добри практики" беше представен „Наръчник на туристическия бизнес”, изготвен в рамките на проект на Държавната агенция по туризма „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България”, финансиран от оперативна програма „Регионално развитие”.

Наръчникът е насочен към всички участници в създаването на туристическия продукт и неговата реализация на пазара, които са изключително разнообразни – от хотелите и ресторантите, туроператорите и туристическите агенти, считани за ядрото на туристическата индустрия през туристическите информационни центрове и операторите на туристически атракции (например музеи или национални и природни паркове) до актьорите в туристическата политика като централната и местна власт и туристическите сдружения и асоциации на национално, регионално и местно ниво.

Много от туристическите предприятия и организации разполагат с професионални мениджъри и квалифицирани специалисти, за които голяма част от предложената информация няма да бъде нещо напълно ново. Немалко от тях, обаче, особено по-малките или по-„отдалечени” от туристическия бизнес (например местните власти) не разполагат с достатъчно квалифицирани специалисти и за тях вероятно голяма част от информацията в наръчника е новост. За всички обаче е полезно да разполагат с кратък, ясен, структуриран и лесен за ползване инструмент, който да им помага както при по-дългосрочното стратегическо планиране, така и във всекидневната си дейност.

Целта на наръчника е да подпомогне участниците в туристическото предлагане като повиши тяхната информираност за състоянието и тенденциите на националния пазар и предложи насоки за основните дейности при създаването на туристически продукт и предлагането му на пазара. Основополагаща идея на наръчника е мисленето в категориите „продукт” и „пазар” и търсенето на най-доброто съответствие между продукта и пазара. Той търси отговори на въпроса „Как да създаваме и как да продаваме български туристически продукт на българите” като разглежда няколко особено важни теми.

Видяна общо: 499 рейтинг: 0.16

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Наръчник на туристическия бизнес учи как да привличаме и обслужваме български туристи
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.