Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Избрани са първите 20 члена на обществения консултативен съвет към дирекцията на национален парк Централен Балкан

Дата: 26.11.2010

Учредителното събрание ще се проведе в края на месеца

В обществения консултативен съвет, до момента, членуват 20 представители на заинтересовани групи от съвместното управление на НП Централен Балкан. Сред тях са представители на неправителствени природозащитни организации, на туристическия бизнес – туроператори, частни предприемачи, собственици на хотели и къщи за гости, в региона на НП Централен Балкан, бизнес партньори на парковата дирекция и на Фондация PAN Parks, планинска спасителна служба, хижари. Двама от членовете на съвета са представители на 22 малки населени места и кметства около Парка. Един е представителят на общинските власти в региона, кметът на община Априлци, Младен Пелов. В съвета членуват и двама представители на местните пастирски сдружения. Единствените неместни членове в Съвета са представителите на научната общност - БАН, националния природонаучен музей в София, лесотехническия университет.

„Те познават изключително добре проблемите и перспективите пред НП Централен Балкан, тъй като работят в продължение на години по различни проекти с дирекцията”, коментира Камен Чипев, ръководител на проекта. В обществения консултативен съвет членуват и представители на регионалните медии и творци.

До края на този месец се очаква да бъдат получени отговори от Изпълнителна агенция по горите и 7 фирми, билкозаготвители в региона, за да бъдат представени в съвета и ползвателите на горски ресури, билки и плодове в парка. По време на учредителното събрание на обществения консултативен съвет, в края на месец ноември, ще бъдат представени разработените два стратегически документа за работата на съвета. Това са Правилник за организация на дейността на обществения консултативен съвет и дългосрочната визия за развитието на националния парк Централен Балкан до 2050 г.

Общественият консултативен съвет, към дирекцията на национален парк Централен Балкан, е първият пилотен модел, прилаган в България, за споделено, съвместно управление на всички заинтересовани групи на една защитена територия, каквато е НП Централен Балкан. Той се създава по проект „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от Националната екологична мрежа”, изпълняван от фондация Тайм, в партньорство с дирекцията на НП Централен Балкан.

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Сформирането на обществения съвет, започна в началото на тази година и приключи през месец октомври. През този период са проведени 16 тематични срещи в региона на НП Централен Балкан, на които са избрани 20 представители, които имат делегирани права да защитават общите интереси на съответната заинтересована група.

Членовете на съвета ще участват във вземането на стратегически решения не само за управлението на парка, но и в решаването на проблеми, свързани с опазването на околната среда в региона. Пилотният модел, създаден по проекта, може да бъде приложен в управлението и на други защитени територии в България, като готов модел за мултипликация, или надграден.

За редакторите
Национален парк Централен Балкан обхваща територия от 717 км2, включваща част от 5 области, 9 общини и 31 землища в страната. Паркът е сертифициран член на мрежата от защитени територии PAN Parks от 2003 г. и ресертифициран за още 5 години през 2010 г. Оценката е доказателство за високата консервационна значимост на територията, доброто управление и създадените успешни партньорства с туристическия бизнес в региона. През 2009 г., комитетът на министрите на Съвета на Европа, удостои НП Централен Балкан с Европейска диплома за защитена територия. Тази грамота се присъжда на европейски територии с големи и съхранени природни богатства, запазени традиционни социално-икономически дейности и добро управление.

Диана Терзиева - 0885 803 734
Петя Стефанова - 0886 350 666

Видяна общо: 655 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Избрани са първите 20 члена на обществения консултативен съвет към дирекцията на национален парк Централен Балкан
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.