Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Учредиха първият в България обществен консултативен съвет за управление на национален парк

Дата: 30.11.2010

Представена беше единствената до момента дългосрочна визия за управление на национален парк в България до 2050 г...

„Пилотният модел за колективно управление, създаден към дирекцията НП Централен Балкан, поставя началото на нов начин за съхранение и опазване на околната среда в България, чрез колективно взети решения на всички заинтересовани страни, обединени около консенсуса, а не около противопоставянето”, заяви министърът на околната среда и водите, Нона Караджова, в обръщението си към участниците в церемонията за учредяване на първия обществен консултативен съвет в България към НП Централен Балкан. Церемонията се проведе днес, 30.11.2010 г. в парк хотел Москва, след... 21 месечно сформиране на съвета, в рамките на проект „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от националната екологична мрежа”.

Министърът на околната среда и водите поздрави участниците за това, „че са успели не само да идентифицират и съгласуват различните гледни точки, но и да ги обединят в името на опазването на НП Централен Балкан, не само като българска, но и като европейска и световна ценност”. В поздравлението си към участниците в церемонията, посланикът на кралство Норвегия, в България, н.пр. Тове Скарстейн, пожела успех на обществения консултативен съвет, който е първото в България съвместно гражданско управление за правене и прилагане на политики в областта на околната среда и устойчивото развитие.

Нела Рачевиц, директор на дирекция НП Централен Балкан представи 20-те члена на обществения консултативен съвет, които подписаха учредителният протокол. Той беше връчен на министър Нона Караджова, с пожелание да посети едно от заседанията на обществения консултативен съвет, които ще се провеждат най-малко 4 пъти годишно, съгласно разработения и приет правилник за дейността на съвета. Той е един от първите два стратегически документи, разработени от членовете на обществения консултативен съвет.

Вторият е дългосрочната визия за развитието на национален парк Централен Балкан до 2050 г. Това е единствената до момента визия за политиката и управлението на национален парк в България, която може да бъде използвана като готов модел за мултипликация и споделяне на натрупания опит. В дискусиите за нейното разработване са участвали над 750 човека, по време на работните срещи по проект „Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан - елемент от националната екологична мрежа”. Той се изпълнява от фондация ТАЙМ, в партньорство с дирекцията на НП Централен Балкан.

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Целта е да предложи на национално ниво модел за съвместно управление на защитена територия и защитена зона по Натура 2000 – какъвто е национален парк Централен Балкан.

Сформирането на обществения съвет е резултат от осъзната необходимост от представителен, демократично и публично, приет форум за консултации и постигане на съгласия по проблеми, свързани с управлението на НП Централен Балкан.

Национален парк Централен Балкан обхваща територия от 717 км2, включваща част от 5 области, 9 общини и 31 землища в страната. Паркът е сертифициран член на мрежата от защитени територии PAN Parks от 2003 г. и ресертифициран за още 5 години през 2010 г. През 2009 г., Комитетът на министрите на Съвета на Европа, удостои НП Централен Балкан с Европейска диплома за защитена територия. Тази грамота се присъжда на европейски територии с големи и съхранени природни богатства, запазени традиционни социално-икономически дейности, и добро управление.

Диана Терзиева - 0885 803 734
Петя Стефанова - 0886 350 666

Видяна общо: 804 рейтинг: 0.28

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Учредиха първият в България обществен консултативен съвет за управление на национален парк
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.