Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

 
 
1876 лв.
- ТУР -
АЗЕРБАЙДЖАН-ГРУЗИЯ8…
Държава: 

Стимулиране на качеството и устойчиво развитие на туристическите предприятия

Дата: 07.12.2010

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Оперативна програма РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Уважаеми колеги,

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма има удоволствието да Ви покани на пресконференция за представяне на проект: „Стимулиране на качеството и устойчиво развитие на туристическите предприятия”, Тя ще се проведе на 7 декември 2010 г., от 10:00 ч. в националния пресклуб на БТА.

Целта на проекта е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на българския туристически продукт, подобряване на пазарните му позиции и ефективността на националния и регионалния маркетинг чрез проучване на нагласите за въвеждане и разработване на предложения за национални доброволни системи за сертифициране на качеството на туристическите услуги и за устойчиво развитие на туристическите предприятия.

На пресконференцията ще бъде представена информация и за добри практики и чуждестранен опит в прилагането на подобни доброволни системи в туризма.

Това е осмото по ред събитие на министерството в подкрепа на националния маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване в сектора, финансирано по ОП „Регионално развитие”. Участие в него ще вземат членовете на екипа по проекта от МИЕТ, представители на браншови, продуктови, регионални и местни туристически сдружения, висши учебни заведения в областта на туризма, неправителствени организации, общини и медии.

Христомир Христов, представител на МИЕТ
тел.: 02/ 940 76 95
E-mail: h. hristov@mee.government.bg
Татяна Василева, представител на фирмата изпълнител по договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-9-U-05
E-mail: office@megacommunication.net

Видяна общо: 553 рейтинг: 0.20

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Туристически живот | Стимулиране на качеството и устойчиво развитие на туристическите предприятия
© 2000-2018 Journey.bg. Всички права запазени.
почивки