Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Десетото юбилейно международно туристическо изложение UKRAINE’ 2003

Дата: 09.10.2003

Изх. № 0400146/30. 07. 03

ДО БРАНШОВИТЕ АСОЦИАЦИИ, РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И ЧАСТНИ ФИРМИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама на Република България, в качеството на организатор и координатор на представянето на националния туристически продукт на Десетото юбилейно международно туристическо изложение UKRAINE’ 2003 / 9 -11. 10. 2003, Киев, Украйна/, Ви информира, че е заявила българското участие на информационен щанд с площ от 21 кв.м.

При проявен интерес, можете да участвате на българския информационен щанд, като потвърдите участието си при следните условия:

· Да ангажирате чрез нас ползването на площ за работа не по-късно от 31 август 2003 г., при условие, че размерът на цената за ползване за един кв.м. застраена площ /участие с един представител/ е 230 щ.д., а с рекламно-информационни материали, без представител на фирмата, е 115 щ.д.;

· Да попълните и ни изпратите формата на Възлагателно Писмо, заедно с необходимите документи и материали в удобно за Вас време, но получена в офиса ни не по-късно от 31 август 2003г. При заявено участие след посочената дата се налага заплащане от Ваша страна на допълнителните разходи за деск и други форми за реклама / когато това е възможно/, пряко на чуждестранния организатор в определения от него срок;

· Заплащането на ангажираната от Вас работна площ се извършва в 7-дневен срок от датата на приключване на мероприятието.

Моля да имате предвид, че ИАНТРИ не се ангажира с транспортирането на фирмени рекламни материали, можете да ги изпратите франко щанд или в СТИВ - Киев. ИАНТРИ поема тяхното разпространение на българския щанд.

За допълнителна информация се обръщайте към определения референт за мероприятието на адрес: София 1000, пл. "Св.Неделя" № 1, тел.: 02/ 9819965, 940 7850, факс: 02/ 9812515; 9896939 и електронна поща: k.jekova@mi.government.bg

С уважение,

Илия Лингорски

Изпълнителен директор

Видяна общо: 424 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Международни борси | Десетото юбилейно международно туристическо изложение UKRAINE’ 2003
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.