Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Покана за ХІІ изложение Лыжный салон - Москва

Дата: 03.11.2005

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
А Г Е Н Ц И Я   П О   Т У Р И З Ъ М


Изх. № 26-00-2482/28.07.05

ДО
БРАНШОВИТЕ АСОЦИАЦИИ,
РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И
ЧАСТНИ ФИРМИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание плана за реклама на България на руския туристически пазар през 2005 г. Агенцията по туризъм планира участието на България с информационен щанд на ХІІ Международно туристическо изложение SKI & BOARD SALON (3-5.11. 2005, Москва, Русия).
Изложението се утвърди през последните години като много ефективно, тъй като непосредствено преди началото на зимния туристически сезон то представя дестинации и програми за зимна почивка директно на крайния потребител.

То е уникално по своя характер, тъй като за разлика от туристическите и спортни изложения, то обединява две различни дейности, но насочени към един потребител – туризъм и търговия със спортни стоки. Динамиката на развитие на Салона потвърждава правилността на това решение - през 1994 г. то има 20 изложителя, докато през 2004 г. в него вземат участие над 250 фирми, спортни клубове и федерации, СМИ, зимни курорти и туристически организации от Русия, Франция, Австрия, Испания, Италия, Германия, Словакия, Турция. Изложението е посетено от над 20 000 д., 70% от които са крайни клиенти, 30% - туристически фирми и агенции.

При проявен интерес можете да участвувате на българския информационен щанд като заявите писмено това съгласно приложените документи за участие и при следните условия:

  • Да ангажирате чрез нас ползването на площ за работа при условие, че цената за ползване на един информационен деск е 356 щ. д., а с рекламно-информационни материали, без представител на фирмата - 178 щ. д., не по късно от 05.08.2005 г.
  • Да попълните и да ни изпратите заявлението с приложените документи и материали във връзка с Вашето участие
  • Заплащането на наетата от Вас работна площ да се извърши до 3-дни от сключване на договора за пренаемане по банков път
  • Агенцията не се ангажира с транспортирането на фирмените рекламни материали, но Вие можете да ги изпратите франко щанд. Агенцията по туризъм поема тяхното разпространение на българския щанд

За допълнителна информация:
Катя Жекова 0888 456 788
гр. София, пл. “Света Неделя“ № 1
тел.: 933 58 41
факс: 989 69 39
E-mail: k.zhekova@bulgariatravel.org

/п/
Иван Баръмов
Директор на Дирекция “Маркетинг, реклама и информация”

Видяна общо: 498 рейтинг: 0.14

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.