Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

UKRAINE - Киев, Украйна

Дата: 05.10.2005

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
А Г Е Н Ц И Я    П О    Т У Р И З Ъ М


Изх. № 26-00-2504/08.08.05

ДО
БРАНШОВИТЕ АСОЦИАЦИИ,
РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И
ЧАСТНИ ФИРМИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание Програмата за национална туристическа реклама и Плана за рекламна кампания на пазар Украйна през 2005 г. Агенцията по туризъм е планирала участие на България в ХІІ Международно туристическо изложение UKRAINE 2005 (5-7 октомври 2005, Киев, Украйна) с информационен щанд.

Главната цел на това изложение е да се създадат благоприятни възможности за разширяване на деловите контакти между фирми, организации и институции, които работят на украинския туристически пазар. На изложението се предлагат основно Новогодишни програми и възможности за зимна почивка.

През тази година на международната туристическа борса се очаква да заявят участие над 250 украински фирми, основните специализирани туристически издания, а с представителни щандове ще участвуват Испания, Гърция, Кипър, Египет, Тунис, Полша, Унгария, Австрия, Тайланд, Финландия, Турция и др.

Агенцията по туризъм планира участие на България на Дванадесетото международно туристическо изложение UKRAINE ’05  с информационен щанд от 27 кв. м. Това ще бъде деветото национално представяне на това изложение, организирано от държавната институция по туризъм.

Целта е да продължи рекламата на България на украинския пазар като привлекателна туристическа дестинация, като място за целогодишен отдих. В тази връзка Агенцията по туризъм ще покани за участие в изложението и работа на щанда представители на националните и регионални браншови организации, туроператори, работещи на този пазар.

При проявен интерес, можете да участвувате на българския информационен щанд, като заявите писмено това съгласно приложените документи за участие и при следните условия:

  • Да ангажирате чрез нас ползването на площ за работа при условие, че размера на цената за ползване за един  кв.м. застроена площ е 320 щ.д., а с рекламно-информационни материали, без представител на фирмата е 170 щ.д., не по късно от 20.08.2005 г.
  • Да попълните и да ни изпратите заявлението с приложените  документи и  материали  във връзка с Вашето участие.
  • Заплащането на наетата от Вас работна площ да се извърши до 3-дни от сключване на договора за пренаемане по банков път
  • Агенцията не се ангажира с транспортирането на фирмените рекламни материали, но Вие можете да ги изпратите франко щанд. Агенцията по туризъм поема тяхното разпространение на българския щанд.

/п/
Иван Баръмов
Директор на Дирекция “Маркетинг, реклама и информация”За допълнителна информация:
Катя Жекова - координатор на изложението, 0888 456 788
гр. София, пл. Света Неделя
тел.: 933 58 41, факс: 989 69 39
E-mail: k.zhekova@bulgariatravel.org

Видяна общо: 467 рейтинг: 0.13

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.