Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Условия на ДАТ за участие на 50+ BEURS, Ултрехт, Холандия

Дата: 17.09.2008

ДО
БРАНШОВИ АСОЦИАЦИИ,
РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И
ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЩАНД НА БЪЛГАРИЯ НА
МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ 50+ BEURS, УТРЕХТ, ХОЛАНДИЯ


Уважаеми колеги,

Държавната агенция по туризъм, в качеството си на организатор и координатор на представянето на България на международното изложение 50+ Beurs `08, която ще се проведе от 17 до 21 септември 2008 г. в Утрехт, Холандия, Ви информира, че е заявила българското участие с информационен щанд от 25 кв.м.

При проявен интерес от Ваша страна може да заявите писмено своето участие на информационния щанд на България съгласно приложените условия и изисквания:

 1. Такса за участие на фирма - изложител:
  • при участие с представител/и едно работно място – 385 (триста осемдесет и пет) евро
  • при участие с рекламни материали без представител – 193 (сто деветдесет и три) евро
   Минимално заявена площ: едно работно място при участие с представител/и.
 2. В таксата се включват следните услуги:
  • наемане на заявеното оборудване на българския щанд;
  • монтаж и демонтаж на щанда, осветление по време на изложението и почистване на щанда;
  • предоставяне на заплатеното място, съгласно разпределение изготвено от Агенцията, на основание подаване на заявките за участие, участие на други изложения, организирани от Държавната агенция по туризъм;
  • по 1 (един) бадж за представител на фирма изложител, която е заявила едно работно място в обявения срок. При възможност се предоставя още един пропуск, в зависимост от условията на официалния организатор.
  • допълнителни баджове се поръчват и плащат от съответния участник директно на официалния организатор;
  • изписване на фирменото име на работното място;
  • ползване на складово помещение и гардероб - не се разрешава поставяне на материали и други принадлежности на площите извън складовото помещение или до работното място на фирмата.
 3. Краен срок за подаване на заявки е 2 септември 2008 г.

Максималният брой на работните места, съгласно проекта на рекламния щанд, е 6 (шест). При достигане максималният брой се прекратяват записванията.

Моля, да обърнете внимание, че заявки се подават чрез оригинален формуляр за заявка с подписан и подпечатан от Ваша страна договор за пренаемане, които са неразделна част от общите условия, придружени от комплект от документи с оригинален подпис и печат на фирмата, съгласно т.1 от “Условията за участие на туристическите фирми на информационен щанд ”. Заявката заедно с договора за пренаемане се подава в деловодството на Държавната агенция по туризъм, като се завежда с входящ номер, дата и час на получаване или чрез куриер, като за дата и час се приема датата и часът на получаването на заявката с договора в деловодството от куриера.

Разпределението на работните места ще се извърши от централната страна на щанда към страничните според реда на получаването на заявките като предимство ще имат фирмите, участвували на други изложения, организирани от Държавната агенция по туризъм.

Агенцията не се ангажира с транспортирането на фирмените рекламни материали, като поема тяхното разпространение на българския щанд.

Задължително е, при участие с представител, да се осигури присъствието на поне един до края на последния работен ден на изложението. При невъзможност за осигуряване на такъв таксата се променя като се увеличава с 20 (двадесет) %.

Таксата за участие е определена на база цена за наем площ и изграждане на щанда.

За допълнителна информация, относно условията и документите за участие, се обръщайте към Мария Илиева, ст. eксперт в д-я “Маркетинг, реклама и информация” на адрес: гр. София, пл. “Св. Неделя” № 1, тел.: 02/ 933 58 21; факс: 02/ 989 69 39 и email: m_ilieva@bulgariatravel.org, а относно подробности за изложението към Николай Йотовски, д-я "Маркетинг, реклама и информация", тел." 02/ 933 58 38, e mail: niki@bulgariatravel.org.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

Видяна общо: 661 рейтинг: 0.19

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Международни борси | Условия на ДАТ за участие на 50+ BEURS, Ултрехт, Холандия
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.