Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Бизнес форум в Мароко

Дата: 27.09.2010

СТОКООБМЕН И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МАРОКО
27 - 30 септември 2010, Рабат

Икономическият потенциал на Мароко е по-малък от този на България, което е видно от показателя за размера на БВП на човек от населението. През 2008-09 г. България е 87 място в света по БВП на човек от населението (12 600 щатски долара), Мароко – 147 място (4 600 щатски долара).

Основни данни за икономиката на Мароко

страна БВП (човек от населението, щатски долара 2008-2009 г., предварителни оценки) Размер на износа (млрд.щ.дол.), (предварителни оценки за 2009 г.) Място като световен износител Дял на износа (%) в съвкупния износ на България (в щатски дол., 1-10 2009 г.) Основни позиции в износа на България през 2009 г.
България 12 000 16.23 69    
Мароко 4 600 15.61 71 0.06 Черни метали, медни пръти, дървесни частици, ел. бойлери, сметачни машини, резервни части

Източник: по данни на ITC, CIA, МИЕТ

Основни износни позиции на преработващата промишленост на Мароко са конфекция, текстил, електрооборудване, химикали (неорганични), транзистори, цитрусови плодове, риба, зеленчуци.

Износната листа на България за Мароко включва черни метали (10 %), медни пръти, плочи от дървесни частици, някои машини и сечива. Делът на машините, сечивата и електрическите машини в износа през първите 10 месеца на 2009 г. възлиза на 16.3 %, което е по-малко от дела на тази група стоки в съвкупния български износ за същия период. Основни позиции са електрически бойлери, сметачни машини, хладилни съоръжения, домакинско оборудване, козметика. Стокообменът с Мароко през последните години се отличава с дефицит поради значителния внос на фосфати и минерални торове.

През последните години износната листа на България при стокообмена е по-разнообразна в сравнение с вноса, но преобладават стоки с ниска и средна степен на преработка. Това се определя до голяма степен от относително малката покупателна способност на пазарите на тези страни, високата конкуренция, които българските износители на стоки с висока степен на преработка срещат на този пазар, относително високите транспортни разходи, в т.ч. невъзможността да се доставят бързооборотни стоки.

Български фирми могат да участват при реализирането на инфраструктурни проекти в Мароко и при изграждането на комплетктни съоръжения, например в хранителната промишленост, биотехнологиите, където български фирми, в т.ч. МСП, могат да имат важна роля като поддоставчици.

Други переспективни насоки на сътрудничество са строителството и строителното предприемачество. През последните години са забелязва активизиране дейността на българските фирми на мароканския пазар – строителство на автомагистрали, улично осветление и регулация, производство и монтаж на асансьорни уредби.

От хранително-вкусовата промишленост интерес има към консервната и млекопреработвателната промишленост.

e-mail: atopalov@sme.government.bg
факс: 02/ 932 92 50

Видяна общо: 681 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.