Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за София.
Ако искате да видите всички новини за България натиснете ТУК.
Населено място: 

Съюзът на пивоварите и Българската национална асоциация на потребителите подписаха меморандум за сътрудничество

Дата: 28.11.2008

СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
София 1000, ул. Бачо Киро 16; тел./факс: 989 40 24, mail: ubb@i-n.net


Меморандум за сътрудничество между Съюза на пивоварите и Българската национална асоциацията на потребителите (БНАП) беше подписан вчера, 27 ноември 2008 г., в София. Целта на споразумението е да бъде разширена и прецизирана предварителната потребителска информация и повишена ефективността на обратната връзка по отношение рекламните послания и събитията за промоциране на бира.

С подписания меморандум за сътрудничество, представители на Българската национална асоциацията на потребителите стават членове на арбитражната комисия на СПБ, която разглежда мнения и сигнали от потребители във връзка с прилагането правилата за саморегулация, залегнали в Кодекса за отговорни комуникации и етични стандарти на пивоварната индустрия.

От 2009 г. в Комисията ще участват представители и на неправителствени организации за превенция и намаляване вредите от злоупотребата с алкохол. Пощенският адрес на Съюза на пивоварите за контакт с потребителите остава София 1000, централна поща, П.К. 1138.

С инициативата за разширяване на административния капацитет на организацията, пивоварната индустрия демонстрира за пореден път своето желание за отговорно самоуправление и самоконтрол при спазване стандартите за социална отговорност и защита на обществения интерес.

Това е четвъртият по ред меморандум, подписан от Съюза на пивоварите, с цел прилагане на стандартите за отговорни реклами и промоционални събития на пивоварната индустрия. До момента са подписани споразумения с Асоциацията на рекламните агенции (АРА), Асоциацията на радио и телевизионните оператори (АБРО) и Федерацията на потребителите в България.

На последното общо събрание от ноември т.г. на пивоварите на Европа беше отчетено, че от общо 103 конкретни ангажименти за отговорни реклами и маркетинг комуникации на различни сдружения към Европейския форум за алкохол и здраве, 1/3 са от страна на пивоварната индустрия. Тази отговорност и висока степен на саморегулация на производителите на бира е високо оценена и се насърчава от европейския комисар по здравеопазване г-жа Василиу и от генералната дирекция за защита здравето и правата на потребителите в Европейската комисия.

Съюзът на пивоварите и неговите членове са първия бранш в България, които въвеждат принципите на саморегулация на рекламите, спонсорствата и промоционалните събития, наричани търговски или маркетингови комуникации. Реализираната от СПБ политика в тази сфера е в пълно съответствие с принципите на пивоварите на Европа и пътната карта за прилагането на саморегулаторните механизми за отговорна и умерена консумация, защита на децата и подрастващите, отговорно шофиране без алкохол.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Видяна общо: 694 рейтинг: 0.17

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Съюзът на пивоварите и Българската национална асоциация на потребителите подписаха меморандум за сътрудничество
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.