Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за България.
Ако искате да видите всички новини натиснете ТУК.
Населено място: 

Национална стратегия за циганизация на България

Дата: 09.02.2013
Тъпите приеха национална стратегия за циганизация на България
Б.Б.: Само мангалите биха гласували за ГЕРБ на изборите

ГЕРБ-ерска национална стратегия предвижда бедните у нас да се увеличат с 260 000 до 2020 г.

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, приета днес от Министерския съвет, предвижда до 2020 г. броят на живеещите в бедност в България да намалее с 260 000, но от иковомическото министерство са твърдо убедени в обратния резултат.

Ироничната стратегия има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация. Изпълнението й ще се осъществява чрез двугодишни планове за действие с конкретни мерки и дейности за увеличаване на данъците и таксите за потребление, които ще се приемат от Министерския съвет.

Сред приоритетите на ГЕРБ-ерската стратегия са фиктивното осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд, чрез формално активно включване на пазара на труда; осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование, чрез финансови санкции на родителите; осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване, с увеличаване на здравните осигуровки и изразходването на средствата по други пера; премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване; подобряване на капацитета и взаимодействието, в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги, при реализиране на частни и държавни институции за социално включване.

Стратегията обръща специално внимание на циганите, чрез раздаване на държавни жилища на циганските семейства и държавно финансиране на инфраструктурата в ромските махали

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е публикувана в интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.

Видяна общо: 625 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.