Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за България.
Ако искате да видите всички новини натиснете ТУК.
Населено място: 

Обща позиция на пчелапите по предложението за изменение на директивата за меда

Дата: 10.02.2013

От появата на отглеждането на ГМО, пчеларите са притеснени за ефекта му върху пчелите. Безопасността за тях не е установена, а използването на ГМО, в 99 % от случаите, е свързано с използването на пестициди и селскостопански модел, който не допринася за благосъстоянието на пчелите.

Европейските потребители ясно се противопоставят на наличието на ГМО в храната си. Замърсяване с ГМО има сериозни последици за възможността да се продава мед и други пчелни продукти, както поради регулаторни причини, така и заради имиджа на меда, възприеман като най-типичната естествена храна.

На 6 септември 2011 Европейският съд постанови по делото Bablok, че мед, замърсен с цветен прашец от царевицата MON810, не може да бъде продаван на пазара, докато този цветен прашец не получи разрешение за употреба, като храна за хора. Решението посочи, че задължителното етикетиране следва да се прилага, когато цветния прашец съдържа над 0.9 % ГМО, разрешени за употреба в храните. За пчеларите това е признание на факта, че основните принципи при регулацията на ГМО (свобода на избор за потребителите, съвместно съществуване и нулева толерантност) трябва да се прилагат и за меда, независимо колко трудно или неудобно може да бъде това решение от гледна точка на отглеждането на ГМО. Логична последица от това решение е, че държавите-членки трябва да приемат законодателни норми, въвеждащи правила за защита на пчеларството от замърсяване с ГМО.

Комисията поиска държавите-членки да изчакат преди да предприемат действия и сега предлага законодателно изменение, което цели само частично да се прилага това съдебно решение, а мед, съдържащ прашец от ГМО, да не бъде етикетиран, с цел избягване на мерките за съвместно съществуване, които да защитават пчеларството.

Прашец и съставка: опит да го наложат от комисията...

Съдът на Европейския съюз реши, че прашецът трябва да се третира, като съставка на меда. В резултат на това, регулациите, относно ГМО, трябва да бъдат приложени и към ГМО прашеца, в меда. Европейската комисия предлага да се измени Директивата за меда, така че цветния прашец в меда вече да не се счита за съставка на меда. Комисията твърди, че ще се изисква разрешение и етикетиране относно ГМО.

Отказът за квалифицирането на цветния прашец като съставка на меда е основан на сериозна фактическа грешка, защото част от цветният прашец действително е такава съставка. Това се вижда и от решението на Европейския съд. Наличието на цветен прашец в меда отчасти е естествен резултат и от транспортирането му от пчелите, но също е породено и от намесата на пчеларя по време на центрофугирането на меда. Съдът посочва, че независимо от това, че цветният прашец е "естествен компонент" от меда, той остава и съставка. Но сега пак, след неуспеха си в Съда, Европейската комисия продължава да твърди, че цветният прашец е квалифициран като съставка погрешно, защото наличието му в меда е независимо от действията на пчеларя. За жалост, Комисията пропуска, че без центруфугирането на меда от страна на пчеларя количеството прашец би било значително по-малко. Поради това съдът има валидни причини да третира прашеца като съставка от меда. Това решение гарантира, че медът и пчелните продукти ще се ползват от защитата от ГМО, както и останалите хранителни продукти.

От страна на Комисията има явен опит за заобикаляне на решението на съда

...Да създаде техническо изключение от изискването за етикетиране
Така, Европейската комисия смята, че ще успее да направи изключение от изискванията за етикетиране на меда. Чрез премахването на окачествяването на тази съставка, Комисията възнамерява да измени съотношението при изчислението на минималния праг за ГМО, нужен за етикетиране (0.9%). Това изчисление се прави съставка по съставка или за цялостния продукт, когато в него има само една съставка. Ако прашецът вече не е съставка от меда, количественото определяне ще се извършва за целия продукт и няма да се отбелязва наличието на ГМО в прашеца.
Целта на това изменение е да създаде техническо изключение от необходимостта за етикетиране на ГМО съдържание в меда.

…И да избегне защитата на пчеларите от замърсяване с ГМО
Страните-членки са тези, които определят правилата за защитата на други производства. Изключението на етикетирането на меда би отнело правото на пчеларите да изискат от съответните си държави, да въведат технически правила, които да защитят пчелните им продукти от ГМО. Без тези технически правила пчеларството е обречено на замърсяване с ГМО.

…На гърба на потребителите и на пчеларите
Европейските потребители не искат ГМО в меда. Медът е природен и здравословен продукт и трябва да остане такъв.
Ако не се етикетира ГМ прашеца в меда, това създава изключение за етикетирането на ГМО продукти. Това би породило ситуация на подозрение за това, че има ГМО в меда.

В крайна сметка, предложението на Европейската комисия не решава проблема с ГМО в пчеларството, защото избягва защитата на пчеларството срещу ГМО, тъй като меда е един от пчелните продукти, засегнати от евентуално замърсяване с ГМО. Всъщност то решава проблема на ГМО производителите с пчеларството.

Недопустимо е, Комисията да се позовава на съществена фактическа грешка за да създаде изключение при етикетирането на меда в ущърб на потребителите и пчеларите.

Затова пчеларите се противопоставят на тази промяна и се надяват, че решението на Съда на ЕС ще се прилага изцяло, както в частта „разрешения за прашец от ГМО", така и в тази за „етикетиране за наличие на ГМО“. Правилното етикетиране дава възможност за избор на потребителите и изисква създаване на защитаващи правила за съвместно съществуване за пчеларството и здравето на пчелите.

В допълнение ние настояваме за строга оценка на въздействието на трансгенните растения върху пчелините, включително върху пилото,пчелните майки и зимуването на пчелите, като всички протоколи и резултати бъдат публично достъпни.

В допълнение, предложението за изменение на Директивата съдържа втората част, която дава право на Европейската комисия сама да изменя Анексите към "Директивата за меда". Пчеларите се опасяват, че Комисията си оставя възможността да компрометира резултата от дългите преговори, осигуряващи на потребителите по-естествен и здравословен продукт. Тези Анекси гарантират качеството на меда и защитата на интересите на европейските пчелари.

Какво ще се случи, ако утре Комисията реши да въведе международните стандарти, които са по-малко взискателни? Международните стандарти се развиват под натиска на търговията и хранително-вкусовата промишленост. Затова ние се противопоставяме на това, Комисията да има право да променя тези приложения по свое усмотрение.

Подписали организации по азбучен ред

Confédération Paysanne
Deutscher Berufs und Erwerbs Imker Bund e.V.
Demeter Germany
European Professional Beekeepers Association
Fédération Royale Provinciale Liégeoise d’Apiculture
Fédération des Unions d'Apiculteurs du Grand-Duché de Luxembourg
Federation of Greek Beekeepers Associations
Gemeinschaft buckfastimker Mellifera e.V
Österreichischer Erwerbsimkerbund
Syndicat National d’Apiculture
Union Nationale de l’Apiculture Française

Видяна общо: 622 рейтинг: 0.22

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Обща позиция на пчелапите по предложението за изменение на директивата за меда
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.