Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за Македония.
Ако искате да видите всички новини натиснете ТУК.
Населено място: 

Какво казват за Македония и Одринско руските енциклопедии от края на XIX в.

Дата: 24.02.2007

В средата на XIX в. интересът на руските учени към славянското население на Югоизточна Европа се засилва. Борбата на това население за освобождението му от турско робство намира отклик и съчувствие във всички слоеве на руското общество. Поради този интерес в енциклопедиите на Руската академия на науките намираме богата информация за българската история, българския език и борбата за църковна независимост в края на XIX и началото на XX век. Примерите са много и красноречиви. В Енциклопедичния речник от 1891 г. срещаме следния текст. "Западното българско царство, в което по-дълго се задържа династията на Шишмановците, просъществува във времето за по-продължителен период. В него са влизали територии от Македония, Албания, Северен Епир, Тесалия, долината на река Морава и териториите между София и Видин. Столица на Западна България при основателите на династията на Шишмановците е била Средец (София), след това Воден, а най-накрая Самуил я премества в Охрид. Четиридесет годишното царуване на Самуил е белязано с постоянни войни с Византия. Той умира от мъка след тежкото поражение, което е нанесено на войските му при планината Беласица от император Василий II, наречен Българоубиец. Василий ослепил 15 хиляди пленени българи и в такъв вид ги изпратил на Самуил. Българският цар при вида на своите войни с извадени очи паднал на земята и след два дни умрял, не можейки да преживее този удар".

Голямата руска енциклопедия отбелязва следното за българите в Македония и Одринско: "За българското население в турските предели гордост и знаме все още е екзархията. Екзархист е равносилно на това да се признаеш за българин, а патриархист - за грък, или, в последно време, за сърбин. Броят на екзархистите към момента е 130 127, а броят на патриархистите - 46 449." (Большая энциколопедия, С. Петербург, стр. 447, т. 17, 1891 г.). Същата енциклопедия очертава и областите, в които се е говорил нашият език. "Българският език принадлежи към югоизточната група на славянските езици. Неговата област на ползване на север се ограничава от р. Дунав, на запад от Сърбия и Албания, на юг и югоизток - от областите, където се говори гръцки език. На югозапад и югоизток гранични точки на ареала на българския език се явяват Охридското езеро, Косово, Солун и Адрианопол. Освен това и в Русия има български колонии: на юг Берасарабия и северозападно от Азовско море". (т. 17, стр. 449).

Особено внимание заслужават резултатите от изследванията на руските учени в югоизточната част на Балканския полуостров от края на XIX и началото на XX век. "Понастоящем под "Македония" се разбира сегашният вилает Солун и южният вилает Монастир. Южно от тази област, до самия Солун, областта се населява от гърци. На север от тях разпръснато живеят османски турци и главно славяни. Последните сами себе си наричат българи. Затова по-голямата част от изследователите ги отнасят към българите. Други обаче ги определят за сърби. Води се вражда между българската и сръбската партии, при което голяма част от населението не се смята за сърби, както това изисква представителят на сръбската партия господин Ганчович, защото те явно се смятат за българи." (Большая энциклопедия, т. 17, стр. 511, С. Петербург).

Това са само няколко епизода от изследванията на руската академична общност, изясняващи етническата карта на югозападната част на Балканския полуостров, която днес попада в територията на Република Македония.

Крум Лазаров - секретар на Славянското дружество в България

Видяна общо: 407 рейтинг: 0.11

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Какво казват за Македония и Одринско руските енциклопедии от края на XIX в.
© 2000-2019 Journey.bg. Всички права запазени.