Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Подкрепа за производители на билки и алтернативни земеделски продукти

Дата: 24.11.2002

Дейностите в тази насока надграждат и разширяват успешния опит на пилотната инициатива "Билки и заетост", финансирана със средства от норвежкото правителство. Целта е билкопроизводството и алтернативното земеделие да се превърнат в надежден източник на доходи и стопаните да получат професионална помощ за развитието на устойчив и конкурентен бизнес.

Мрежа от осем специализирани центъра помага на производителите на билки и алтернативни култури от започване на производството до успешна реализация на продукцията.

Кого подпомага тази инициатива?

 • безработни или безимотни хора от общините по проекта, които искат да се занимават с производство на билки или алтернативни земеделски продукти
 • дребни стопани, които искат да подобрят качеството на своята продукция, да увеличат производството и да разширят пазарните си контакти
 • фирми от сектора, търсещи партньорство с производители на качествена суровина (сушени билки, билки за етерични масла и др.)

Къде има специализирани центрове?

 • Велинград
 • Полски Тръмбеш
 • Дулово
 • Тетевен
 • Бяла Слатина
 • Елхово
 • Карлово
 • Първомай

Центровете във Велинград и Полски Тръмбеш се включват в пилотната инициатива "Билки и заетост" в края на 2002 г. и имат действаща база за разсадопроизводство. Останалите шест центъра участват в разширяването на инициативата през 2004 г. и са в процес на изграждане. Те обслужват и няколко съседни общини:

 • Дулово (Исперих и Кубрат)
 • Бяла Слатина (Монтана и Берковица)
 • Елхово (Малко Търново)
 • Карлово (Казанлък)
 • Първомай (Харманли)

Към всеки център работи агроном, който предоставя текущи консултации и подкрепа на производителите. Освен собствена семепроизводна и разсадопроизводна база, всеки център ще има експериментални и демонстрационни полета, сушилни съоръжения, оборудване за първична заготовка и складова площ за съхранение на продукцията.

Какво предлагат специализираните центрове?

 • Съдействие за култивирано отглеждане на билки
 • Формиране на земеделски полета
 • Определяне на подходящи видове билки, съобразени с пазарното търсене и местните почвено-климатични условия
 • Предоставяне на безплатен разсад и създаване на насаждения
 • Безплатни консултации от агроном за отглеждане и прибиране на реколтата

Специализирани обучения

 • Теоретична подготовка за отглежданите култури
 • Практически обучения за култивирано отглеждане на билки на учебно-демонстрационните полета във Велинград и Полски Тръмбеш
 • Добри селскостопански практики
 • Биологично земеделие и производство

Съдействие за реализация на реколтата

 • Контрол на качеството
 • Преработка, маркетинг и реализация на продукцията
 • Обединяване на местни производствени групи
 • Контакти с фирми от отрасъла, търсещи качествена суровина
 • Участие в международни изложения за билки и органично производство

Съдействие за развитие на биологично земеделие

 • Въвеждане на практиките за биологично производство
 • Подготовка за сертификация
Видяна общо: 521 рейтинг: 0.13

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Подкрепа за производители на билки и алтернативни земеделски продукти
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.