Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Туристическо информационна обезпечение на община Габрово

Дата: 25.09.2002

Търсете ни на адрес: www.veda.bg/tourism-gabrovo

 

Туристическо сдружение „Габрово“ с партньорството на Асоциация „Стара планина“ реализира проекта „Туристическо информационна обезпечение на община Габрово“. Той бе одобрен от Общински Форум – Габрово 2001 г. и спечели финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) на стойност 26 290 лв. Собственият принос на сдружението и партньорите, изразен в труд и финансови средства, възлиза на около 10% върху дадената от донора сума. В началото на това лято приключиха предвидените дейности по четирите подпроекта: Инвентаризация на туристическия ресурс, Туристическа брошура, Туристическа интернет страница и Информационни табла. Представители на туристическия бранш оцениха високо свършената от сдружението работа по издаването на първата туристическа брошура „Габрово – Столица на смеха“, както и работата по останалите направления. Отдавна този район имаше нужда от инвентаризация на туристическия ресурс, за да бъдат определени възможностите за развитие на различните видове туризъм на територията на община Габрово. В случая по специален модел бяха описани 28 габровски кметства и техните основни белези – природни, антропогенни ресурси – археологически, архитектурни, художествени и етнографски забележителности, селища и инфраструктура, туристически бази и услуги, туристически маршрути. Описанието е придружено от снимков материал на обектите. Събрани са и материали, които разказват за историята на някои селища. В тираж от 3000 броя, Туристическото сдружение издаде цветната туристическа брошура „Габрово – Столица на смеха“. Символът на Габрово – котката с отрязана опашка – на всяка страница разказва по един габровски анекдот.

Първата част на брошурата е посветена на историята, бита, културата, традициите и празниците на Габрово и габровци. Втората представя конкретни туристически обекти. По този проект Габрово вече си има и електронна страница за туризма, която бе изработена безвъзмездно от екип на габровската фирма „Веда Консулт“. Нейният адрес е www.veda.bg/tourism-gabrovo. И тук, подобно на печатния вариант, информацията е насочена да представи историческите и културни особености на Габрово, в резултат на които габровецът е сътворил своите традиции и ценности. Пак на тази страница ще научите кои са най-атрактивните туристически обекти в Габрово, които разнасят славата му по света.

Въпреки богатите възможности на Габрово за развитие на туризма, туристическата индустрия все още не успява да попадне на точната стратегия, която да ангажира съответните органи, институции и частни лица, заинтересувани да печелят от него и да го превърнат в модерен поминък на местното население. Усилията на някои от организациите да провеждат обучения и запознават с критериите на туристическото предлагане все още остават без сериозни последователи. В практиката на региона продължава да битува аматьорското разбиране за този прецизен бизнес, какъвто е туризма. Не случайно и за напред в плана на Асоциация „Стара планина“ са предвидени обучения, дискусии и участия в контактни борси, където туризмът и съпътстващите ги фактори от националната и регионалната политика са основна тема, а опитите за практически промени получават по-голям шанс.

 

Габрово
Мариана Мандичева

Видяна общо: 384 рейтинг: 0.09

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.