Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Първото дело за закриване на читалище

Дата: 26.09.2002

Първото дело за закриване на читалище ще се гледа в Пазарджик

Първото в страната дело за прекратяване на дейността на читалище заради системно неизпълняване на неговите функции и използване на сградата не по предназначение ще се гледа от пазарджишкия окръжен съд на 18 октомври. Делото беше насрочено за сряда, но се отложи за следващия месец заради служебни ангажименти на адвоката на читалището.

Искът за закриването на читалище “Теодор Траянов” в Пазарджик беше внесен на 11 септември от министъра на културата Божидар Абрашев. Като мотиви той посочи, че в сградата се извършва дейност, несвойствена на културната институция, възпрепятства се приемането на нови членове, не се допускат проверки за наличието и ползването на библиотечния фонд. Съдебните спорове между ръководството на читалище “Теодор Траянов” и местната власт имат няколко годишна предистория. В началото на годината пловдивският апелативен съд потвърди решението на окръжния съд в Пазарджик, с което общината се задължава да плати на читалището 1.38 млн. лв. обезщетение за иззети костюми и народни носии. В края на юни ръководителите на почти всички културни институции в града застанаха зад кмета д-р Иван Колчаков и в писмо до министър Абрашев сигнализираха за това, че дейността на “Теодор Траянов” противоречи на разпоредбите на Закона за народните читалища. Ръководството на читалището не приема тези обвинения и твърди, че наистина части от сградата са отдадени под наем, но това се прави само за да се осигури издръжката на сградата и това не противоречи на закона.

Евентуално закриване на читалището в Пазарджик може да доведе до серия от подобни дела. В момента е масова практика отдаването под наем на помещения в сгради на читалище за дискотеки, кафета, магазини. Това наложи в края на август Министерският съвет да приеме промени в Закона за читалищата. Те предвиждат забрани за отдаване на читалищни помещения под наем за хазартни игри, нощни заведения, политически клубове и клубове на религиозни секти . Освен това общинските съвети ще контролират начина, по който организациите харчат предоставените им бюджетни средства. Съветът ще приема и годишна програма за задачите, които ще се разпределят между читалищата. По този начин отпусканата държавна субсидия ще може да се обвърже с конкретната дейност на читалището, с което ще се улесни отчетността на изразходваните от него средства. Предстои промените да бъдат гледани от парламента.

Борислав Наумов

Видяна общо: 401 рейтинг: 0.10

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.