Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Започна лотарията за зелени карти DV 2004

Дата: 09.10.2002

От 19 до 50 лв. вземат посредническите фирми за правилно попълване и изпращане на писмата


Поредният кръг на имиграционната лотария зелена карта стартира вчера. Основното и важно условие, даващо шанс за печалба, е писмата за лотарията да бъдат получени в консулските центрове на Кентъки между 12 ч. на 7 октомври и 12 ч. на 6 ноември, става ясно от официалния сайт на американското правителство в интернет. Пликовете, получени преди или след тази дата, ще бъдат дисквалифицирани независимо от датата на пощенското клеймо. За улеснение на програмата DV 2004 светът е разделен на 6 географски района, всеки от които има отделен адрес. Адресът за Европа е DV Program, Kentucky Consular Center, 3003 Visa Crest, Migrate, KY 41903 - 3000, U.S.A.
Лотарията зелена карта е програма за разнообразяване на имиграционния поток към САЩ. Тя стартира през 1990 г. и чрез нея всяка година около 50 000 души посредством случаен компютърен подбор на принципа на лотарията
получават право на постоянно пребиваване и работа на територията на САЩ. Документът, с който се удостоверява това тяхно право, се нарича перманентна виза, или както е по-известна зелена карта.
Не се отделят визи за граждани на държави, които са изпратили повече от 50 000 имигранти в САЩ през последните 5 години, а в пределите на даден район нито една държава не може да получи повече от 7 % от наличните визи за една година.
За да получи виза, избраният произволно кандидат трябва да отговаря на всички изисквания на американското законодателство, включително и някои специални, установени след 11 септември м. г. Те могат да удължат периода на проверката за кандидати от държави, спонсориращи тероризма.

За да не бъдете дисквалифицирани от лотарията, трябва да спазите следните задължителни изисквания:

1. Кандидатът трябва да е от държава с право на участие. В повечето случаи това е страната, в която е роден. Ако обаче е роден в изключена от участие държава, а съпругът/съпругата е роден в страна с право на участие, кандидатът може да впише неговата/нейната страна, при условие че двамата получат визи и влязат в САЩ едновременно. Също така, ако е роден в държава без право на участие, но нито един от родителите му не е роден или пребивавал постоянно там, кандидатът може да впише страната на някой от родителите си.
2. Кандидатът по програма DV 2004 трябва да отговаря на условието за образование или квалификация
Трябва да има средно образование или през последните 5 години да е имал минимум 2 години трудов стаж по специалност, за която са необходими 2 години обучение. В началния етап от участието в лотарията не са необходими документи, които да удостоверят образованието или стажа, но ще бъдат изискани, ако компютърът ви избере. От базата данни на американското правителство ще се определи по коя специалност трудовият стаж отговаря на изискванията. Желаещите могат да намерят линк към списъка на Министерството на труда за професиите, които се класират, на интернет-адреса http://travel.state.gov. Не сте задължени да знаете английски език или да имате роднини, приятели в САЩ.

За да пристигне благополучно писмото ви до съответния център, също трябва да спазите няколко условия. Ако бъде получено повече от едно писмо с данните за даден кандидат, той ще бъде дисквалифициран, независимо кой е подателят. Кандидатът ще бъде дисквалифициран и ако не се е подписал с обичайния си подпис на родната си азбука - така, както на паспорта или на други законово обвързващи документи. Не се приемат само инициали на името или подпис с печатни букви. Ако все пак реши да се подпише на латиница, но тя не е родната му азбука, кандидатът ще трябва да постави и втори подпис на родната си азбука.
Необходимо е в писмото да се включат всички неженени деца под 21-годишна възраст, но виза могат да получат само тези, които ще бъдат неженени и под 21 г. към датата на влизане в САЩ.
В коша отиват и писмата, в които не са поставени всички необходими снимки. На листа хартия с тиксо, а не с телбод, трябва да бъдат прикрепени скорошни снимки на кандидата, съпруга/съпругата и всяко дете, включително родни, законно осиновени и доведени деца, дори ако не живеят заедно с кандидата. Не се слагат единствено снимки на деца, които са американски граждани или притежатели на зелени карти. Групови или семейни снимки не се приемат.
Най-често писмата се дисквалифицират поради неспазване на някои задължителни условия за снимката
Тя трябва да е квадрат с размери от 1,5х1,5 до 2х2 инча (37х37 до 50х50 мм) за кандидата, съпруга/съпругата и всяко дете, като на гърба да бъдат написани с печатни букви името и датата на раждане. Образът трябва да е в анфас - лицето да е обърнато към камерата, главата да не е наклонена и да заема около 50 % от снимката. Подобни са изискванията за издаването и на последния образец лични карти в България. Образът на снимката трябва да е върху неутрален фон. Фотографии, на които образът не е на фокус, се отхвърлят. Ако на портрета кандидатът е с шапка, тъмни очила или фередже, въобще да не се надява номерът му да се завърти в лотарията. Снимките могат да бъдат цветни или черно-бели.

За писмото няма определен формат. Можете да използвате обикновен лист хартия, на който да напечатате или напишете четливо на ръка с английски букви следната информация:

1. Пълно име. Първо се пише фамилията, която се подчертава. Пример: Ivanov, Petur Petrov.
2. Дата и място на раждане. Дата: ден, месец, година. Пример: 22 Octomber 1977. Място на раждане: Град/село, област, държава. Пример: Varna, Varna, Bulgaria.
3. Родната страна на кандидата, ако е различна от страната на раждане или ако участва чрез държава, която е различна от мястото му на раждане, трябва да бъде ясно отбелязана. Тази информация трябва да съвпада с името на държавата, което е изписано в горния ляв ъгъл на плика. Ако кандидатът използва държавата на съпруг/съпруга или родител, това трябва да се отбележи в писмото.
4. Име, дата и място на раждане на съпруга/съпругата и всички родни деца, както и всички законно осиновени и доведени, които са несемейни и под 21-годишна възраст. Дори вече да не сте женен за родителя на детето или то не живее с вас, нито ще имигрирате заедно, трябва да впишете неговите данни.
5. Пълен и ясен адрес за кореспонденция. Записването на телефонния номер и адреса на електронната поща е желателно, но не задължително. Той трябва да бъде изписан на латиница, но така, че да бъде разбираем за българските пощальони.
6. Подпис. Кандидатът трябва да подпише лично листа хартия, използвайки обичайния си подпис на родния език - такъв.
Писмото може да бъде изпратено не само от България, но и от всяка друга държава. Няма да бъдат приемани обаче тези, които са изпратени по бърза или ускорена поща, факс, на ръка, чрез куриер или по какъвто и да е друг начин, изискващ специална обработка.

Специални са изискванията и към плика. Той трябва да е с размери 6 до 10 инча (15 до 25 см), дължина на 3,5 до 4,5 инча (9 до 11 см)ширина. Не се приемат пощенски картички, пликове за ускорена поща или пакети.

За участие в лотарията Американският държавен департамент не изисква никаква такса. Правителството не наема външни консултанти или частни куриерски служби за целите на тази програма. Обработването на всички документи и издаването на имигрантски визи трябва да приключи в полунощ на 30 септември 2004 г. Тези, които са спечелили, се уведомяват по пощата на адреса, посочен в кандидатурата. Участниците, които не са били изтеглени, не получават известия. Американските посолства и консулства не предоставят информация за списъка на спечелилите.
Пликът, изпратен лично от кандидата, има същите шансове да бъде избран от компютъра на визовия център, както и пликът, изпратен от платен посредник. За попълването на данните на кандидата и изпращането на писмото посредническите фирми ще ви искат сума в размер от 19 до 50 лева.

Валентин Анестиев

Видяна общо: 379 рейтинг: 0.09

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.