Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Новости в туристическото законодателство

Дата: 09.12.2002

АНОНС:

 

НОВОСТИ В ТУРИСТИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО: 

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА ВЛЕЗЕ В СИЛА

 

През последните две години всички, които имат отношение към туризма очакваха с оправдан интерес появата на нова нормативна уредба и най-вече – на направен по европейските стандарти закон за туризма. Оживено се дискутираха  предложения, мнения и проекти. Правителството завърши започнатото от предходния кабинет и разработеният след консултации с браншовите организации Закон за туризма бе приет от 39-тото Народно събрание.

 

Новият Закон влезе в сила на 1-и октомври т.г. Досега към него излязоха и три подзаконови акта – Наредбата за категоризация на туристическите обекти, Наредбата за лицензиране на туроператорската и турагентската дейност и Наредбата за конституиране и уреждане дейността на Националния съвет по туризъм. След Нова година се очакват и останалите наредби, конкретизиращи отделните страни от приложението на Закона при упражняването на различни дейности в сферата на туризма. Новата нормативна уредба и особено редица текстове в Наредбата за лицензиране на туроператорската и турагентската дейност, предизвика много противоречиви мнения сред бранша. Специално за нашите читатели е информацията за проведената на 06.12.2002 г. в София Национална конференция за обсъждане на Закона за туризма и Наредбите към него.

Последните месеци бяха наистина богати на нормативни промени и Регионална туристическа асоциация “Стара планина” ще се постарае с поредица от материали да представи в своя бюлетин най-важните от тях.

 

 Тази година се прие и допълнение в Закона за местните данъци и такси,   с което вече е дефинирано понятието “туристическа такса”. Въвеждането и събирането на туристическите такси и определянето на техният размер са регламентирани в гл. III, раздел IV, чл. 93 до 97 от ЗМДТ. Размерът на туристическата такса се определя ежегодно от общинските съвети. Таксата ще се събира от хотелиерите и собствениците на частни квартири и ще се внася всеки месец в общината. Промените влизат в сила от 1 януари 2003 година, но според тълкуванието на юристи, туристическата такса ще се събира от 2004 г., тъй като се определя за следващата, а не за текущата година. И понеже през 2002 година тези текстове не са били в сила, общинските съвети ще бъдат затруднени при решаването на тази задача за 2003 г.

 

В следващият брой на бюлетина ще се спрем на Закона за туризма и по – специално на Наредбата за категоризацията на туристическите обекти.

 

РТА “Стара планина” ще инициира дискусия по темата с представител на Министерството на икономиката в началото на м. март 2003 г. На дискусията ще бъдат поканени представители на общинските администрации от региона, които са ангажирани в комисиите по категоризация на туристическите обекти. Обръщаме се отсега към общините с молба за изпращане на мнения, както и въпросите, които вълнуват служителите при тълкуването на новия закон и наредбата за категоризация.

 

Страниците на информационния бюлетин на РТА също са отворени за мнения и коментари на специалисти и предприемачи от туристическия бранш.

 

Силвия Хинкова

Изпълнителен Директор

Асоциация “Стара планина”

5300 – Габрово

ул. Райчо Каролев

тел:+359 66 / 291 61; 371 37
факс:+359 66 / 361 90

E-mail: silvia@veda.bg; rta@abv.bg

 

Видяна общо: 1290 рейтинг: 0.32

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.