Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Основни акценти в дейността на Асоциация “Стара планина”

Дата: 22.12.2002

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА  РТА ПРЕЗ 2003 ГОДИНА

 

През 2003 година РТА “Стара планина” ще продължи дейностите си за промоция и реклама на региона на туристическия пазар и за повишаване качеството на предлаганите туристически услуги. Освен традиционното представяне на националните туристически борси и организирането на Шестата регионална контактна борса, асоциацията има амбицията да подготви и издаде рекламна брошура “Културно-историческо наследство на региона на Средна Стара планина” и подробна туристическа карта на региона. Ще продължи и издаването на бюлетина на РТА с актуални новости и информации, касаещи туризма в страната и района на Централна Стара планина.

Асоциацията ще потърси възможностите за още по-ефективна комуникация с местните предприемачи. За РТА е важно да мобилизира колкото се може по-голяма част от местните общности, бизнеса и различните институции за постигане на основната си цел – възходящото туристическо развитие на региона. И най-вече – адекватно да отговаря на потребностите и да защитава интересите на местните туристически предприемачи, помагайки им да осъзнаят ролята си на двигател на туристическия просперитет на общините от централната част на Балкана.

Гарантирането на качеството на туристическите услуги е основен и постоянен акцент от работата на РТА. Конкурсите за Знак за качество за 2003 г. и за определяне на най-добрите туристически обекти на годината са само “върха на айсберга” на цялостната дейност на асоциацията по отношение повишаването на качеството и конкурентноспособността на местното предлагане. Възприемането на знака за качество на РТА като своеобразна гаранция от страна на туроператори, туристически агенции, организации и институции, е достатъчен стимул все повече обекти да се стремят към това отличие.

През 2003 г. РТА “Стара планина” трябва да разработи и приеме своя нов стратегически план за дългосрочно развитие на организацията, съобразен с променящите се условия за работа в неправителствения сектор и в сферата на туризма. Съществен елемент от дългосрочния план ще бъде и финансовата стратегия на асоциацията, ориенирана към намаляване на зависимостта от един  донор.

 

Силвия Хинкова

Изпълнителен Директор

Асоциация “Стара планина”

5300 – Габрово

ул. Райчо Каролев

тел:+359 66 / 291 61; 371 37
факс:+359 66 / 361 90

E-mail: silvia@veda.bg; rta@abv.bg

Видяна общо: 949 рейтинг: 0.24

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.