Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Намалява броят на чужденците, посещаващи България

Дата: 30.01.2009

Посещенията на чужденци в България през декември 2008 г. са 385 336 и намаляват спрямо същия период на 2007 г. с 5.5 %, сочат публикувани днес данни на Националния статистически институт. От страните на Европейския съюз най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Франция – с 11.3%, Португалия – с 10.8%, Унгария – с 10.3% и Великобритания – с 8.2%. В същото време нараства броят на пътувалите в България граждани от Италия – с 6.2%, Испания – с 3.4% и Румъния – 3.1%.

От групата на "други европейски страни" се забелязва нарастване на броя на посещения от граждани на Украйна и Република Македония съответно с 9.2% и с 5.5%. Спаднал е броят на посещенията от Сърбия – с 31.8 % спрямо същия период на 2007 г., Швейцария – с 15.2% и др. С 20.8 % се е увеличил броят на посещенията в страната ни на граждани от Канада.

През декември 2008 г. най-голям дял от общият брой посещения са посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия – 49.5%, следван от транзитно преминаващите – 33.2%, по други причини – 8.3 %, със служебна цел – 6.6% и гостуване – 2.4%.

През декември 2008 г. пътуванията на български граждани са 392 754, като намалението им спрямо декември 2007 г. е 9.1%. Намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голямо е при пътуващите към Канада и САЩ съответно с 55.7% и 55.4%, следвани от Словения – с 50.0%, Япония с – 39.4%, Португалия – с 39.1%, Италия – с 36.0% и Дания – с 35.3%. Нарастване на пътуванията в сравнение със същия месец на 2007 година са отчетени за страните: Словакия – с 80.1%, Малта – с 6.9%, Турция – с 6,3%, Белгия – с 5.3% и Швейцария – с 4.8%.

Най-голям дял от общият брой пътувания имат пътувалите български граждани в чужбина със служебна цел – 48.5%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 25.1%, гостуване – 22.6% и други – 3.8%.

Видяна общо: 423 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.