Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

ООН не опазва горите

Дата: 27.01.2011

Доклад на Международния съюз на организациите, изследващи горите (IUFRO) препоръчва усилията на международната общност да спре изсичането на гори трябва да се съсредоточат върху нарастващото търсене на биогорива от зърнени култури, а не само върху програмата на ООН за противодействие на промените в климата чрез залесяване.

През последните десетилетия проектите за опазване на ценната растителност са постигнали ограничени успехи. По данни на ООН през първото десетилетие на века са годишно са изчезвали около 13 млн. хектара гори – площ, сравнима с територията на Гърция.

Сегашните мерки като програмата REDD (механизъм на ООН за намаляване на емисиите от обезлесяването и упадъка на горите) се концентрират прекалено много върху опазването на дърветата като "складове" на въглероден диоксид, твърдят експертите. Това става чрез спорни плащания към държавите, притежаващи огромни горски ресурси. "Нашите открития означават, че игнорирането на влиянието на горите върху земеделието и енергетиката ще обрече на провал всеки нов опит за международно споразумение за забавянене на климатичните промени", казва Джереми Райнър от IUFRO.

Заради обезлесяването в атмосферата се освобождават около 10% от всички парникови емисии, предизвикани от човешката дейност. Докато растат дърветата поглъщат въглероден диоксид, но го изпускат когато изгарят или гният.

Изследователската организация призовава да се обръща по-голямо внимание на образованието на местни общности в горски райони, както и на обучаване на потребителите в отговорно пазаруване. Бразилия, която въведе строги мерки за борба с обезлесяването, вече се похвали, че голата сеч за добив на дървесина е спаднала значително.

Ройтерс

Видяна общо: 587 рейтинг: 0.17

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.