Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Официално представиха доклада на Европейската агенция по околна среда

Дата: 21.01.2011

SOER 2010 е четвъртият от поредицата доклади на Европейската агенция по околна среда, който представя най-актуалната информация и данни от 32 държави-членки и шест страни от Западните Балкани. Публикува се веднъж на пет години. Основната цел на доклада е да предостави задълбочен анализ и поглед отвътре към състоянието, тенденциите и перспективите в областта на околната среда за Европа.

Различното в SOER 2010, в сравнение с предишните доклади е засиленото разбиране за връзката между екологичните предизвикателства, в съчетание с безпрецедентни глобални социални, икономически, технологични и политически мега - тенденции. Това позволява да бъде направена по-задълбочена оценка на системните рискове, които заплашват сигурността на екосистемите в Европа.

Докладът се състои от четири ключови елемента: тематични оценки на ключови проблеми за околната среда (изменение на климата, биологично разнообразие, земеползване, замърсяване на въздуха, морска околна среда, потребление и др.), като всеки е придружен от съответните факти и тенденции; оценка на глобалните мащабни тенденции, свързани с околната среда в Европа; оценки по държави и интегриран синтезиран доклад.

БлуЛинк

Видяна общо: 407 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Официално представиха доклада на Европейската агенция по околна среда
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.