Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране

Дата: 03.11.2011

На 4 ноември, петък, от 13.00 часа, в пресклуб БТА ще се състои пресконференция за представяне на постигнатите резултати и цели по проект „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране”, финансиран от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Административен капацитет. Резултати от създаването на е-област и предоставянето на административни услуги, свързани с управлението на държавна и общинска собственост по електронен път.

Предмет на проекта бе създаването на организационна, комуникационна и информационна среда за ефективно и прозрачно функциониране, както и качествено обслужване на гражданите и бизнеса, в съответствие с принципите, нормите и най-добрите практики на ЕС и Закона за електронното управление (ЗЕУ), в 12 областни и 74 общински администрации.

Участници:

  1. Иван Новкиришки - областен управител на Плевен
  2. Николай Нанков - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
  3. инж. Ваня Събчева – областен управител на Ловеч
  4. Мариан Костадинов – областен управител на Габрово
  5. Желязко Желязков – областен управител на Добрич
  6. Мария Димитрова – ръководител на УО на ОПАК, Министерство на финансите
  7. Димитър Стоянов – съветник по регионално развитие в МРРБ
  8. Пламен Койчев – началник на отдел «Електронно правителство и електронни услуги» в МТИТС
  9. Галя Иванова - секретар на Съвета по вписвания, МТИТС и др.
Видяна общо: 927 рейтинг: 0.28

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.