Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

България няма нужда от експериментални технологии за улавяне на СО2

Дата: 08.11.2011

Забрана за инжектиране на въглероден диоксид в земните недра на България поискаха организациите Грийнпийс и За земята. Алтернативно решение е мораториум, докато не се утвърди технологията като безопасна.

В момента в народното събрание тече разглеждането на законопроект, който цели да регламентира прилагането на технология за улавяне и съхраняване на CO2 (УСВ). България трябва да транспонира Европейска Директива, в която ясно е указано правото на избор на всяка страна-членка дали да разреши прилагането на УСВ на своя територия.

Членовете на парламентарните комисии могат да се позоват на точка 19 на директивата, както и чл. 4 ал. 1, който гласи: „Държавите-членки запазват правото си да определят зоните, измежду които могат да бъдат подбрани места за съхранение в съответствие с изискванията на настоящата директива. Това включва правото на държавите - членки да не позволяват съхранение в определени части от своята територия или на цялата си територия”

„Технологията за инжектиране на CO2 в земните недра е експериментална и все още не са изяснени всички рискове около нейното внедряване. Със сигурност има риск за подземните води и за екосистемите в случай на изтичане на CO2. Подобна технология не решава проблемите с климата, а създава нови проблеми” - заяви Деница Петрова от Грийнпийс - България.

Германия и Австрия отхвърлиха вече възможността на тяхна територия да се съхранява CO2. Причините за това бяха загриженост за безопасността и съпротива от страна на провинциите да приемат на своя територия инжектиране на въглероден диоксид. Ако тези развити в технологично отношение държави отхвърлят дадена технология, то България има още по-големи основания да не я разрешава.

В България няма подходящи геоложки условия за УСВ, страната се намира в сеизмично активна зона.

„Повишаването на енергийната ефективност, развитието на достъпните технологии от ВЕИ, санирането на сградния фонд, възстановяването на горите, ще снижат значително парниковите емисии в нашата страна и ще обезсмислят напълно необходимостта от огромни инвестиции в УСВ технологията у нас“ - обясни Тодор Тодоров от екологично сдружение За земята.

Предложеният законопроект е преждевременен и има редица пропуски по отношение на рисковете за здравето на хората и околната среда, безопасността и бъдещите финансови задължения на държавата към оператора на инсталацията за инжектиране.

Пълното становище за УСВ на коалиция за климата – България, може да намерите на web страницата на коалицията: www.climatebg.org

Деница Петрова
тел.: 02 943 11 23
Мобилтел: 0889 880 908
поща denitza.petrova@greenpeace.at
Тодор Тодоров
тел.: 02 943 1123
поща: t.todorov@zazemiata.org

Видяна общо: 824 рейтинг: 0.25

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | България няма нужда от експериментални технологии за улавяне на СО2
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.