Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

България е на седмо място по приходи сред страните в региона

Дата: 08.11.2011

Според класацията на Кофас – ЦИЕ Топ 500, 17 са българските компании сред 500-те най-големи фирми в Централна и Източна Европа. Приходите на най-големите родни фирми за 2010 г. са 14.3 млрд.евро, което е 2.62 % дял от общия оборот и бележи ръст от 14.67 %, спрямо резултатите от предходното проучване за 2009 г. Кофас създава класацията за трета поредна година като проучва 13 страни от региона на база на оборота на местните компаниите през календарната 2010 година.

“България се нарежда на седмо място по приходи сред страните от Централна и Източна Европа в проучването на Кофас за топ 500-те компании в региона. Забелязваме ръстеж при българските топ фирми, но темповете му са по-бавни от средните за региона” - сподели Георги Лилянов - управител на Кофас България.

Броят на българските компании в класацията е намалял от 18 на 17 в класацията за 2010 г., но 14 от тях бележат ръст в приходите си, докато за 2009 г. положителна промяна в оборотите са имали само 3 от 18-те участника. Въпреки генералната положителна тенденция, едва по-малко от половината от българските топ фирми имат растеж на нетната печалба, а 10 от тях са намалили персонала си през 2010 година. Местните компании в ЦИЕ Топ 500 са от традиционно стабилни за страната ни отрасли, като производство и търговия с горива, енергетика, металургия и телекомуникации. Българската фирма с най-високи приходи от продажби за трета поредна година е Лукойл Нефтохим и заема 29 позиция в класацията, следвана от Лукойл България (71 позиция) и Аурубис (78 позиция).

„Българският бизнес е препоръчително да се насочи към повишаване на добавената стойност на предлагания от него продукт или услуга, като инвестира в технологии и човешки ресирси. От Кофас България очакваме, че застоят на пазарите в САЩ и Европа и забавянето на растежа на тези в развиващите се икономики и най-вече Китай ще доведе до спад в търсенето на суровини, последван от спад в цените им. Това ще има негативен ефект върху растежа на износа. При вътрешното потребление в региона не се очаква също сериозен растеж поради нивата безработица и общата икономическа несигурност” - отбеляза г-н Лилянов.

Общият оборот за 2010 г. на 500-те най-големи компании по данни на Кофас е 545.4 млрд евро и е с 19.85 % по-висок от този през 2009 г. Най-големите 10 компании в Централна и Източна Европа за 2010 година са в Полша, Унгария, Украйна и Чехия и формират 15.4 % от общия оборот. В отраслово отношение сред традиционните двигатели на икономиката в Централна и Източна Европа са сектори, свързани с добиването и търговията със суровини като петрол и метали, повлияни от движението на цените на суровините в световен мащаб.

В България, както и в целия регион производството и търговията с горива генерира най-високите обороти от 7 млрд. евро в нашата страна и 134.9 млрд. евро общо за 13-те проучвани страни. Нетната печалба за региона обаче в този сектор е спаднала с 35 %, в сравнение с 2009 г., а в България, с 86 %,. Значителна положителна промяна в оборотите на компаниите се наблюдава в бизнеса с метали едновременно в Централна и Източна Европа (49.94 %) и в България (36.41 %), въпреки че и в този сектор компаниите в региона все още бележат отрицателни финансови резултати. При българските компании в класацията единственият сектор, който реализира положителна промяна в нетната печалба за 2010 г. е енергетиката, която отбелязва ръст от 104.73 % спрямо 2009г. Продължава да се наблюдава спад в местния сектор на телекомуникациите, като за 2010 г. приходите са намалели с 3.48 %, докато в региона има минимален ръст от 1.1 %.

По отношение на заетостта в 500-те най-големи компании се наблюдава спад от средно 10.12 % за региона. Ситуацията в България за 2010 г. е сходна – с 10.82 % по-малко служители в топ компаниите, от които 1/3 са освободените от сектора на телекомуникациите.

Списъкът на 500-те най-големи фирми от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е съвместен проект на всички филиали на Кофас в Централна и Източна Европа. Подреждането обхваща най-големите фирми от региона и се извършва на база оборота им през календарната 2010 година – като през тази година е изготвен вече за трети път. Тук са взети под внимание следните страни: България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехска република, Украйна, Унгария и Хърватска. Във всяка една от тези страни бяха установени най-големите фирми (с оборот от над 120 милиона евро), като доставчиците на финансови услуги като например банки, застрахователи, лизингови дружества или борсови посредници не са вземани под внимание. Освен оборота, класацията ЦИЕ Топ 500 съдържа други важни фирмени показатели, между които печалба, брой на заетите лица и съответните промени в сравнение с предходната година.

Кофас България е част от международната мрежа на Кофас Груп, световен лидер в кредитното застраховане, който предлага решения за управление на търговски вземания. През 2010 г. групата отчете консолидиран оборот от 1.6 млрд. евро. Обслужването на местно ниво се предоставя от 6400 служители в 66 страни по света. Всяко тримесечие Кофас публикува своите оценки на риска на страните за 156 страни на база на уникалните си познания за платежоспособността на компаниите, както и благодарение на оценката на 250 експерти в кредитния риск.
Кофас е дъщерно дружество на Natixis, чиито акционерен капитал (степен 1) възлиза на 16.8 млрд. евро към края на декември 2010 г.
В България Кофас има успешен опит в управлението на кредитния риск от 1994 година.

Роза Цветкова
Мобилтел: 0885 682 562
поща: roza.tsvetkova@coface.bg 
сайт: coface.bg

Видяна общо: 849 рейтинг: 0.26

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | България е на седмо място по приходи сред страните в региона
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.